Actief veranderen

De Social Impact Factory een inclusief netwerk waar samenwerking en innovatie centraal staat. We verbinden landelijk en lokaal verschillende soorten organisaties. Zo veranderen we samen het systeem naar het nieuwe normaal, waarbij ondernemingen maatschappelijke én financiële waarde creëren.

Naast onze verbindende en faciliterende rol bij challenges en sociaal inkopen, zijn we continu bezig het systeem actief te veranderen.

Projecten

We zijn betrokken bij diverse projecten die oplossingen moeten bieden voor maatschappelijke vraagstukken. De gemene deler: we leggen verbinding en faciliteren en accelereren processen, kortom: Actief Veranderen.

Evenementen, trainingen & workshops

  • In onze agenda vind je altijd een actueel overzicht van evenementen, trainingen & workshops. Bekijk de nieuwspagina voor meer informatie over de laatste bijeenkomsten.

Onderzoek & wetenschap

  • We doen zelf onderzoek: naar de kwaliteit van onze dienstverlening, maar ook naar de behoeften van onze doelgroep(en).
  • We ondersteunen onderzoek van derden, voor zover dat bijdraagt aan het bevorderen van sociaal ondernemerschap. Dit doen we bijvoorbeeld door ons netwerk in te zetten en partijen te verbinden.

Landelijke dekking

  • Onze ambitie is om de kennis en tools te delen met andere gemeenten en zo landelijke dekking te bieden.
  • We werken mee om sociaal ondernemerschap landelijk uit te rollen, d.m.v. partnerships, Citydeals, e.d.