Kansenkaart

Ambitie van de Social Impact Factory is om landelijk sociaal ondernemerschap te stimuleren. Lokaal gecreëerde ecosystemen zijn daarvoor essentieel. Lokaal wordt immers het netwerk gevormd en de impact gemaakt. Lokale netwerken kunnen op elkaar inhaken waardoor leden van het netwerk hun werkgebied uitbreiden om daarmee de sociaal maatschappelijke impact te vergroten.

Met de kansenkaart maken we inzichtelijk voor een gemeente op welke manier het model van de Social Impact Factory, als lokaal ecosysteem rondom sociaal ondernemerschap, toepasbaar is in de gemeente. Hiermee wordt inzichtelijk welke kansen we zien om sociaal ondernemerschap in de gemeente te stimuleren. Dit doen we aan de hand van een onderzoek, waarbij we onder andere op creatieve en interactieve wijze input ophalen van de medewerkers van de gemeente en de (sociaal) ondernemers in de regio. Op basis van deze input wordt bepaald waar de behoeften liggen en vertalen we dit naar een overzichtelijk stappenplan om mee aan de slag te gaan.