Impact Challenge: FutureSpecs

Maatschappelijk vraagstuk
“Hoe kunnen we jongeren volwaardig mee laten doen in onze samenleving, door hen een (werk)plek te bieden die past bij hun wensen”.

Voor de challenge FutureSpecs zochten we ondernemers die hippe en coole arbeidsplekken kunnen creëren voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit de gemeente Utrecht die niet op school zitten, geen startkwalificatie, geen reguliere baan en geen uitkering hebben. Met deze challenge daagde de gemeente Utrecht ondernemers uit om met oplossingen te komen voor een groot maatschappelijk vraagstuk. Met het daaraan gekoppelde prijzengeld boost de gemeente het sociaal ondernemerschap in Utrecht.

Wat hebben wij gedaan?
De Social Impact Factory heeft gedurende 6 maanden, in nauwe samenwerking met een team vanuit de gemeente Utrecht, het proces begeleid om tot innovatieve oplossingen voor dit vraagstuk te komen. In de eerste fase hebben we input verzameld en verschillende partijen betrokken van zowel binnen als buiten de gemeente Utrecht. Ook zijn we in gesprek gegaan met de doelgroep. Eind november 2017 deden we een uitvraag en werden we verrast met meer dan 30 reacties van ondernemers! Met een groot aantal ondernemers zijn we het gesprek aangegaan en zijn de ondernemers gekozen die doorgingen naar de laatste fase. Van januari tot en met maart 2017 werkten deze ondernemers  met hulp vanuit de Social Impact Factory aan een concreet plan voor een pilot. Eind maart gaven Nelis en Fatboy Cinema een presentatie van dit plan aan de jury. De jury was lovend over beide plannen en beide sociaal ondernemers ontvingen een investeringsbedrag van €30.000 om de pilot uit te voeren in Utrecht.

Oplossingen
Stichting Nelis (opgericht in 2011 door Ian Smeyers) coacht, begeleidt en traint jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt om ze klaar te stomen voor een baan in de glasbewassing/specialistische reiniging sector. Jongeren volgen een intensief opleidingstraject en worden intensief gecoacht om voortijdige en onnodige uitval te voorkomen. Inspiratiebron voor oprichting van de stichting was voor Ian Smeyers ‘Opa Nelis’, die in de Haagse Schilderswijk jongens die dreigden af te glijden onder zijn hoede nam. De stichting heeft sinds 2011 mooie resultaten geboekt! Onder het motto: ‘Wij gunnen iedereen in Nederland een Nelis’, wil Nelis echter meer;  van stichting naar échte sociale onderneming (Nelis Co.) met een financieel duurzaam verdienmodel. Ze willen tijdens de pilotperiode o.a. Social Cleaning (glasbewassing en specialistische reiniging met sociale impact) als product in de markt zetten, het gave merk Nelis profileren zodat het nog aantrekkelijker wordt voor jongeren, intensieve samenwerking met Utrechtse partijen aangaan, jongeren inzetten die normaal gesproken buiten de boot vallen én 5 jongeren een duurzame betaalde baan aanbieden waar ze trots op kunnen zijn. De pilot periode gebruiken zij om dit te implementeren om zo een ‘proof of concept’ te realiseren en verder op te kunnen schalen in de toekomst.

Fatboy Cinema (opgericht door Omar Waseq en Yassire Raiss) is oorspronkelijk begonnen als een openlucht bioscoop ervaring in partnership met Fatboy. Ze worden geboekt voor verschillende beurzen, festivals en gemeenten. In Utrecht zijn zij bijvoorbeeld regelmatig te zien in de Winkel van Sinkel. Tijdens de pilot willen zij (naast de events) op een unieke, centrale vaste locatie in de stad Utrecht het gaafste stadsstrand van Nederland neerzetten waar je met voeten in het zand kunt genieten van uitgebreide programmering van muziek tot film en van poëzie tot toneel. Naast hun commerciële doelen willen zij als nieuwe sociale onderneming betaalde banen creëren voor kwetsbare jongeren. Jongeren krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen door middel van verschillende cursussen en krijgen intensieve begeleiding. Met een vergelijkbare geschiedenis als die van de doelgroep is er binnen het team de nodige kennis en ervaring aanwezig. Fatboy Cinema gaat  tijdens de pilot periode bovendien ook de samenwerking aan met partijen in Utrecht die ervaring hebben met het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk. De pilot periode gebruikt Fatboy Cinema om de stap naar sociaal ondernemerschap te maken; voor bezoekers een moment van ontspanning en ontsnapping creëren én maatschappelijke impact maken door de inzet van kwetsbare jongeren in hun onderneming.

Planning
Eind maart 2017 was de finale. Vanaf april 2017 worden de pilots uitgerold en in mei 2018 geëvalueerd.