Initiate Challenges

Wat: Als onderdeel van Initiate van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), organiseert de Social Impact Factory challenges in het midden van het land.

In elke gemeente van ons land wonen mensen die zich maar moeilijk redden. Denk aan jongeren met schulden. Eenzame ouderen. Werkzoekenden. Statushouders. Wat gaan we daaraan doen?

Kom met ideeën. Maak ze waar. Durf anders te denken. Initiate verbindt mensen die daar vernieuwende ideeën over hebben. Zij werken bij gemeenten, kennisinstituten of zijn (sociaal) ondernemer. Dat denken van onderop hebben we nodig. En we hebben daadkracht nodig. Geen rapporten of nota’s. Maar resultaat. Liefst al in twaalf weken. Want gemeenten willen hun inwoners vooruit helpen. Lees wat er allemaal gebeurt en hoe je mee kunt doen op www.initiate.nl. 

Waarom:
De problemen worden aangedragen door gemeenten. Zo zijn we in gemeente Utrecht aan de slag gegaan met De Wooncarrière om mensen vroegtijdig te laten nadenken over keuzes van later, hebben gemeente Utrecht en gemeente Zeist de koppen bij elkaar gestoken om kaders te ontwikkelen voor Online Nabuurschap en is Stichtse Vecht actief aan de slag om een nieuwe wijkaanpak te ontwikkelen voor burgers door burgers. Lees hier het verslag van de Impact Presentaties.

Maar daar stopt het niet! Samen met Initiate gaan we door om sociale impact te realiseren in regio midden. Zo zijn we met gemeente Almere aan de slag om een Community supermarkt te realiseren (bouw je mee?) en zijn we met de gemeente Zoetermeer ondernemende modellen voor dagbesteding aan het ontwikkelen (doe je mee?).

Hoe: Slimme verbindingen leggen met verschillende aanbieders, de businessplannen blijven uitdagen en aanscherpen en inhoudelijke kennis gepland inbrengen.

Wie: Gemeenten regio midden, sociaal ondernemers, changemakers, kennisinstituten en marktpartijen.

Wanneer: Doorlopend.

Meer info? Wil jij meedoen aan een van deze challenges? Ben je benieuwd naar de resultaten of heb je zelf een vraagstuk dat je in wilt brengen? Neem dan contact met ons op! Michiel Bodt.