De gezonde sociale wijk challenge

Maatschappelijk vraagstuk

Stichtse Vecht wil toe naar zelf-organiserende wijken die vorm geven aan Wonen-Welzijn-Zorg, nu en in tien jaar. De inwoners van de wijk maken het verschil: zij hebben het voor het zeggen, en niet de aanbieders van diensten. Dat is de verandering die ze willen inzetten. De kanteling in uitvoering!

Wat hebben wij gedaan?

Wij hebben een coalitie gecreëerd van partijen die konden bijdragen aan de oplossing en de challenges begeleid. In een traject van ca. 12 weken werd het idee van vraagstuk naar oplossing gebracht. De Social Impact Factory draagt actief bij om de challenge ook in andere gemeenten elders op de kaart te zetten. Ook adviseren wij en geven wij de kaders om tot een duurzaam en schaalbaar verdienmodel van de oplossing te komen.

Oplossing

De coalitie heeft een wijkaanpak gerealiseerd om de kanteling in te zetten en de wijk te betrekken bij de vormgeving van wonen, welzijn en zorg. De Sociaal ondernemers The Social Firm en Zorgverslimming voeren de Pilot in Zebraspoor uit door op innovatieve manieren de behoeftes van de bewoners van een wijk op te halen en vervolgens specifiek vanuit deze behoeftes te gaan handelen. Daarmee worden de activiteiten in de wijk weer van bewoners zelf en kunnen de overige betrokken partijen (Wonen, Welzijn, Zorg en de Gemeente Stichtse Vecht) volstaan met het faciliteren van deze behoeftes.

Betrokken partijen

Gemeente Stichtse Vecht, zorgorganisatie Maria Dommer, woningbouwcorporatie Portaal, Welzijn Stichtse Vecht, Zorgverslimming en The Social Firm.

De challenge is gestart vanuit Initiate. Initiate is een gezamenlijk innovatieprogramma van en door gemeenten mogelijk gemaakt door de VNG. Daarbij haken ook anderen aan, zoals sociaal ondernemers en kennisinstituten.

Planning

Eind maart 2016 heeft de Impact Presentatie plaatsgevonden. In Stichtse Vecht worden de puntjes op de i gezet voor de ontwikkelde wijkaanpak om daarna deze toe te passen in pilotvorm in de wijk.