De Wooncarrière challenge

Maatschappelijk vraagstuk

Mensen die ouder worden en om die reden moeten verhuizen, zien dat meestal als een stap terug. Verhuis- of aanpasbeslissingen om de woning geschikt te maken voor de ouder wordende mens worden daardoor vaak uitgesteld, met alle gevolgen van dien. Hoe verleid je mensen tijdig, op het moment dat zij nog actief zijn, om na te denken over hoe zij willen wonen wanneer ze ouder worden?

Wat hebben wij gedaan?

Wij hebben partijen bij elkaar gebracht in een coalitie en de challenges begeleid. In een traject van ca. 12 weken is het idee van vraagstuk naar oplossing gebracht. De Social Impact Factory draagt actief bij om de challenge ook in andere gemeenten elders op de kaart te zetten. Ook adviseren wij en geven wij de kaders om tot een duurzaam en schaalbaar verdienmodel van de oplossing te komen.

De oplossingen

De coalitie heeft gekozen voor een positieve, verhalende en inspirerende campagne om ouderen de kansen voor de toekomst te laten zien en te ervaren. Daarvoor is een website-in-concept ontwikkeld. Op de zogenaamde dummypage met de werktitel Utrecht voor later staan verhalen centraal, zoals een interview met een bekende senior wijkbewoner. Daarbij bijt Cees Grimbergen het spits af. Er is ook te lezen hoe Marijke Sleurink (65) via verhuisadviseurs een geschikt appartement vond. Vanuit de succesverhalen wordt doorverwezen naar het gerelateerde aanbod, zoals verhuisadvies-op-maat en inzicht in producten en diensten die de volgende levensfase (nog) leuker maken. Het inzichtelijk maken en campagnevoeren over deze kansen voor senioren helpt de doelgroep in een vroeg stadium na te denken over hun volgende levensfase.

Betrokken partijen

Woonz, gemeente Utrecht, het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen (COSBO), de Adviescommissie Ouderen (ACO) en het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu).

De challenge is gestart vanuit Initiate. Initiate is een gezamenlijk innovatieprogramma van en door gemeenten mogelijk gemaakt door de VNG. Daarbij haken ook anderen aan, zoals sociaal ondernemers en kennisinstituten.

Planning

Eind maart 2016 heeft de Impact Presentatie plaatsgevonden. De coalitie gaat aan de slag met het vullen en verrijken van de campagne in de wijk Tuindorp. Na een succesvolle pilot in Tuindorp, is het de wens van de coalitie om de campagne uit te rollen over heel Utrecht en mogelijk zelfs daarbuiten.