Er was eens…

Begin 2014 heeft Kirkman Company de ambitie om de eerste editie van de Social Enterprise Day te organiseren om daarmee de kracht van sociaal ondernemerschap meer centraal te stellen. Gezien de voortrekkersrol van de gemeente Utrecht op het gebied van sociaal ondernemerschap lijkt het logisch om hierin samen op te trekken. De gemeente Utrecht is direct enthousiast en de samenwerking is een feit. De partners zien het belang van sociaal ondernemerschap voor zowel gevestigde organisaties als start-ups en geloven juist in de kracht van samenwerking tussen groot en klein. De gemeente Utrecht was op zoek naar kansen om invulling te geven aan de ambitie om de stad met de beste werkgelegenheid te worden, sociaal ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. Kirkman Company gelooft in de transformatie van gevestigde organisaties naar sociale ondernemingen die relevantie voor alle stakeholders nastreven.

Ze bundelden hun krachten rondom de Social Enterprise Day in 2014. En met succes! In 2014 waren er ruim 350 mensen aanwezig, in 2015 zelfs meer dan 500. Allemaal mensen die vanuit hun organisaties (groot of klein) een ondernemende bijdrage wilden leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Beiden zagen veel energie bij betrokkenen en gingen op zoek naar mogelijkheden om dit concept een duurzaam karakter te geven. Na een brede inventarisatie in de stad besloten ze de stichting Social Impact Factory op te richten. De gemeente investeert door een eenmalige subsidie te verstrekken. Kirkman Company investeert door medewerkers in te zetten en daarmee een groot deel van het ondernemingsrisico op zich te nemen. Beide doen dit met als doel om de stichting op korte termijn op eigen benen te laten staan. De ambitie van de stichting: sociaal ondernemerschap tot het nieuwe normaal maken.

Gemeente Utrect-Logo_Rood_RGB (1) kirkmancompany