Wat doet de Social Impact Factory?

De kernactiviteit van de Social Impact Factory is het creëren van sociaal ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor wordt samengewerkt met bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, kennisinstellingen, overheden en gevestigde organisaties. We streven naar ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, welke zowel winst opleveren voor de samenleving als financieel duurzaam zijn. Daarnaast hebben we de Social Impact Market ontwikkeld om de omzet van sociaal ondernemers te vergroten en daarmee ook hun levensvatbaarheid. Het concept is ontwikkeld in Utrecht met als ambitie de kennis en tools te delen met andere gemeenten en zo landelijke dekking te bieden.

Wat is sociaal ondernemerschap?

wat-is-sociaal-ondernemerschap

De ondernemers in het midden van dit continuüm worden gezien als ‘sociaal ondernemers’. De maatschappelijke impact van hun bedrijf staat voorop en ze bereiken die impact als ondernemer. Links van het continuüm bevinden zich de bewonersinitiatieven. Een deel van hen: de ondernemende bewonersinitiatieven, creëert ook omzet. Zij gaan nadenken over de waarde die ze in hun buurt, wijk, dorp of stad toevoegen. Daarnaast worden ze gefinancierd door fondsen en/of de overheid. En rechts van het midden bevinden zich de ondernemers waarbij een deel van de winst sociaal gedreven is of die vanuit hun MVO beleid zich maatschappelijk inzetten.

De pijlen laten de beweging zien die wij in gang willen zetten: de beweging naar sociaal ondernemerschap, het nieuwe normaal. Al deze ondernemers hebben elkaar nodig om toe te groeien naar het nieuwe normaal, waarbij wij streven naar het moment dat sociaal ondernemen een pleonasme is. Als Social Impact Factory pakken we daarom een rol in het verbinden van deze ondernemers en de uitwisseling van kennis door middel van directe koppeling, evenementen, workshops etc. Wij verwelkomen dan ook iedereen als partner die een bijdrage wil leveren aan de beweging naar het nieuwe normaal.

Werkt de Social Impact Factory ook buiten Utrecht?

Ja, de Social Impact Factory is inmiddels werkzaam in 15 andere gemeenten.

Wat is het verdienmodel van de Social Impact Factory?

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, maar mét grote ambities! Om die ambities waar te kunnen maken, bieden we verschillende diensten aan waarmee we sociale impact maken én inkomsten genereren. Zo voeren wij opdrachten uit voor verschillende gemeentes en gevestigde organisaties, gaan we partnerschappen aan met verschillende lidmaatschapsmodellen en rekenen we een matchingsfee op onze Market. Kijk hier voor meer informatie over ons verdienmodel.

Hoe ziet de samenwerking tussen de (founding) partners en de Social Impact Factory er uit?

De Social Impact Factory is een initiatief gestart door Kirkman Company en de Gemeente Utrecht. Later zijn Incluzio, Specialisterren, de Koekfabriek, Wijk & Co, de Rabobank Utrecht, EY en Band op Spanning aangehaakt als founding partners. Samen vormen zij een afspiegeling van ons ecosysteem. Hieronder vind je overzicht van de soorten partners:

  1. Factory partners: vraag naar handelingsperspectief
  2. Market partners: vraag en aanbod door sociaal ondernemers
  3. Location partners
  4. Founding partners
  5. Founding fathers (Gemeente Utrecht en Kirkman Company)

Wat kan de Social Impact Factory mij bieden?

  1. De SIF biedt een netwerk van bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, gevestigde bedrijven en gemeenten die gezamenlijk een ecosysteem vormen. We zien het als één van onze taken om het ecosysteem te versterken door actief partners aan elkaar te koppelen. Hiervoor kan je terecht bij onze community manager: Daphne van Rhee.
  2. Op het moment dat je als (sociaal) ondernemer in beeld bent bij ons, zullen we je benaderen voor een challenge indien het vraagstuk past bij jouw ondernemende oplossing. Zie voor meer informatie over ons challenge proces.
  3. Daarnaast bieden we een etalage voor sociaal ondernemers met een business to business aanbod in de vorm van de Social Impact Market. Voor bedrijven die sociaal in willen kopen of leveranciers van meerdere gemeenten die hun social return in willen vullen biedt de market een eenvoudige tool.
  4. Vanaf de opening van het Staffhorstpand tegenover Tivoli Vredenburg (Vredenburg 40) zullen er op deze locatie trainingen, workshops en evenementen worden aangeboden voor start-ups en gevestigde sociaal ondernemers. Maar ook voor het bedrijfsleven en overheden die willen innoveren en transformeren naar een sociale onderneming.
  5. Om op de hoogte te blijven van de programmering kan je jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrief.

De Social Impact Factory als stichting heeft als doel sociaal ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te creëren. Hiervoor wordt samengewerkt met bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, kennisinstellingen, overheden en gevestigde organisaties. De gemeente Utrecht en Kirkman Company zijn de founding fathers van deze stichting. Hier hebben zich als founding partners Specialisterren, de Koekfabroek, Wijk & Co, EY, De Rabobank, Incluzio en Band op Spanning aan toegevoegd.

Al langere tijd bestond de wens om ook een fysieke plek te hebben waar de verbindingen tussen de partijen binnen het ecosysteem worden gerealiseerd. Met als doel: maatschappelijke impact creëren. Dit pand is nu gevonden in de vorm van het voormalige Staffhorst pand.

Dit is een initiatief van de Stichting Social Impact Factory, Seats2Meet.com en Kirkman Company, waarbij al snel Legal Impact (Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs) zich heeft aangesloten. Ze hebben samen de Social Impact Factory Utrecht bv opgericht. De bv huurt de komende jaren het pand aan het Vredenburg 40 van de gemeente Utrecht. De verwachting is dat we begin 2017 de deuren gaan openen. Voor meer informatie bezoek de aparte website die we hiervoor hebben opzet.

Wat is de ambitie van de Social Impact Factory?

Sociaal ondernemerschap tot het nieuwe normaal maken. Dit houdt in dat elke ondernemer ‘sociaal’ is en sociaal ondernemerschap een pleonasme wordt. Wij streven hiermee naar een samenleving waarin iedereen die hiertoe in staat is en het wil, opgenomen wordt in het arbeidsproces.

Waarom wordt er partnerbijdrage gevraagd?

De Social Impact Factory is een stichting die zo snel mogelijk haar eigen broek op wil houden. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij een bijdrage vragen voor onze diensten. Hier tegenover staat dat het partnerschap jou ook wat oplevert. Vanaf 2017 gaan we ook werken met een algemeen partner- of lidmaatschap. Hou voor meer informatie hierover de website en nieuwsbrief in de gaten. betekent vanaf 2017 toegang tot het netwerk van de Social Impact Factory inclusief evenementen, impact meting, 2 workshops per jaar etc.

 Kan ik de SIF om geld vragen? / Kan de SIF mij sponsoren?

Nee, de SIF is een stichting en heeft zelf op dit moment geen budget om sociaal ondernemers te ondersteunen. Als startende sociaal ondernemer kan je terecht bij het landelijke Rabobank Stimuleringsfonds, Stichting DOEN, de Start Foundationen de KNHM. Of kijk hier voor een groter overzicht.

 Als startende sociaal ondernemer uit Utrecht kan je terecht bij het Initiatievenfonds, het Rabobank stimuleringsfonds Utrecht of het investeringsfondsen overzicht van de Economic Board Utrecht. Zie voor overige mogelijkheden zoals crowdfunding de initiatievenportal van de gemeente Utrecht. Op het moment dat je als sociaal ondernemer een gevalideerde business case hebt en banen creëert, kom je als Utrechtse sociaal ondernemer in aanmerking voor een bijdrage uit het Lokaal Economisch Fonds.

Voor ondernemers die zich richten op Amsterdam is er het Investeringsfonds Sociale firma’s en voor Haagse sociaal ondernemers kan Fonds1818 perspectief bieden.