Informatie voor gemeenten

Verbinding met lokale partijen essentieel

Het concept van de Social Impact Factory is ontwikkeld in Utrecht met als ambitie de kennis en tools te delen met andere gemeenten en zo landelijke dekking te bieden. Lokaal gecreëerde ecosystemen zijn daarvoor essentieel. Lokaal wordt immers het netwerk gevormd en de impact gemaakt.

Lokale netwerken kunnen op elkaar inhaken waardoor leden van het netwerk hun werkgebied uitbreiden om daarmee hun sociaal maatschappelijke impact te vergroten. Onze kracht ligt in het maken van die verbinding tussen de volgende partijen:

 • Initiatieven in de wijk
 • Sociale ondernemingen
 • Gevestigde organisaties
 • (semi-) Overheidsinstanties
 • Financiers, zowel publiek als privaat, formeel en informeel
 • Kennis- en onderwijsinstellingen
 • Netwerken

Wat kunnen we voor jouw gemeente betekenen?

Onze dienstverlening aan gemeenten is maatwerk en afhankelijk van de behoeftes.

 • We starten meestal met een interne en externe analyse die resulteren in een visiedocument en een plan van aanpak.
 • Wanneer een gemeente de intentie heeft een eigen lokale Social Impact Factory te starten, zorgen wij voor alle benodigde randvoorwaarden zoals het creëren van eigen landingspagina, een licentie voor de Social Impact Market t.b.v. sociale inkoop en social return dienstverlening, toegang tot ons landelijk netwerk en tools & methodieken.
 • Een andere optie is het identificeren van regio-specifieke uitdagingen of  ‘Challenges‘. Hierbij werken we samen met sociaal ondernemers in 4 fases (verkenning, start, co-creatie en korte presentatie) aan oplossingen voor een maatschappelijke vraagstuk. Na 6 maanden zijn de oplossingen klaar om in een pilot te starten.

Landelijk biedt de Social Impact Factory de volgende zaken aan:

 • Kennisdeling over sociaal ondernemerschap
 • Delen van best practices, middelen & methodieken
 • Marketing & Communicatie
 • Evenementen
 • Social Impact |Market (online platform) voor social return/sociaal inkopen

Meer informatie? Neem contact op met Kim Kiszelnik: kim@socialimpactfactory.com of 06 11 36 68 92

Wat we al voor andere gemeenten doen

Naast de gemeente Utrecht, zijn we met diverse andere gemeenten in gesprek om de kansen en mogelijkheden van sociaal ondernemerschap in kaart te brengen en te stimuleren. Voor Almere, Den Haag, Haarlem, Haarlemmermeer, Harderwijk, Lekstroom,  Zaanstad en Zoetermeer zijn we al concreet aan de slag. Lees hier meer.