Challenge maatwerkvervoer

Maatschappelijk vraagstuk

De gemeente streeft ernaar dat inwoners met een beperking zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van aanwezige faciliteiten. Bij voorkeur gebeurt dit door gebruik te maken initiatieven uit de maatschappij die financieel haalbaar zijn. Doordat er weinig maatschappelijke vervoersinitiatieven zijn en er een ontwikkeling is waarbij steeds meer buslijnen verdwijnen, dreigt het beroep op (dure) gesubsidieerde maatwerkoplossingen te groot te worden.

Wat hebben wij gedaan?

Oplossingen voor een groot maatschappelijk probleem uitvragen door een prijsvraag te organiseren, dat is een andere manier van werken! De gemeente Utrecht en de Social Impact Factory gingen in de challenge Maatwerkvervoer op zoek naar sociale, innovatieve oplossingen voor maatwerkvervoer voor kwetsbare doelgroepen. Deze initiatiefnemers werden begeleid door ons om hun plannen aan te scherpen. Vervolgens vond er een selectieronde plaats en een pitch-evenement

Oplossingen

Winnaars van de finale waren twee initiatieven met zeer uiteenlopende oplossingen. De Reiskoffer krijgt € 75.000 om in Utrecht een pilot te organiseren voor leerlingenvervoer. In de Reiskoffer zijn verschillende reis-ondersteunende producten opgenomen die de gebruiker in staat stellen zelfstandig te gaan reizen. BuurtMobiel krijgt € 25.000 om te investeren in de opstart van hun groene vervoersinitiatief voor ouderen in de wijk Overvecht.

Betrokken partijen

Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, De Reiskoffer en BuurtMobiel.

Planning

Eind januari 2016 was de Finale. In 2016 worden de pilots uitgerold en in 2017 getoetst op succes.