Online Nabuurschap challenge

Maatschappelijke vraagstuk

In het verleden was de omgeving van inwoners kleiner en minder complex. Je kende elkaar, was vanuit dat persoonlijke contact sneller geneigd elkaar te helpen. Het leven is versneld, we leven meer online, soms kennen we onze buren nog nauwelijks. Hoe kunnen we sociale basis versterken en de informele hulp in de buurt bevorderen?

Wat hebben wij gedaan?

In Regio Midden hebben wij de challenges begeleid. In een traject van ca. 12 weken werd het idee van vraagstuk naar oplossing gebracht. De Social Impact Factory draagt actief bij om de challenge ook in andere gemeenten elders op de kaart te zetten. Ook adviseren wij en geven wij de kaders om tot een duurzaam en schaalbaar verdienmodel van de oplossing te komen.

Oplossingen

De coalitie heeft een methodiek voor wijken ontwikkeld om te analyseren wat er in een wijk nodig is om nabuurschap (informele hulp in de buurt) te bevorderen. Dit kan met behulp van digitale middelen. Het doel van de methodiek is het versterken van de sociale basis in een wijk en maatwerk kunnen leveren. Deze methodiek kunnen gemeenten en organisaties in de wijk inzetten om maatwerk te leveren om per wijk de sociale basis te versterken. Deze methodiek geeft invulling aan de onwenselijke situatie dat er momenteel niet goed gekeken wordt naar wat er is in een wijk en waar behoefte aan is. In de praktijk ontstaat het meeste namelijk organisch.

Een stappenplan kan zowel organisaties in de wijk helpen te achterhalen waar ze hun energie in moeten steken i.p.v. dat ze de behoefte voelen om alles te doen. Daarmee kunnen ze in de huidige participatiesamenleving de stroom aan subsidieaanvragen voor platforms en andere digitale tools in betere banen leiden. Daarnaast zijn ze in staat op een beter onderbouwde manier het gesprek aan te gaan met betrokken partijen over welke rollen en activiteiten noodzakelijk zijn.

Benieuwd? Bekijk hier het stappenplan en het rapport.

Betrokken partijen

Gemeente Utrecht, gemeente Zeist, Incluzio, Wijk & Co, Stichting Buurtwelzijn, Mijnbuurtje.nl en Hollandsch Welvaren.

De challenge is gestart vanuit Initiate. Initiate is een gezamenlijk innovatieprogramma van en door gemeenten mogelijk gemaakt door de VNG. Daarbij haken ook anderen aan, zoals sociaal ondernemers en kennisinstituten.

Planning

Eind maart 2016 was de Impact Presentatie. Midden juni 2016 heeft de coalitie het stappenplan afgerond is is deze, samen met het rapport te downloaden. Ook aan de slag met deze tool? Neem dan contact op met één van de coalitiepartners, of stuur een mail naar hallo@socialimpactfactory.com.