Social Impact Factory is een ecosysteem. Partijen kunnen op verschillende manier aansluiting vinden bij ons. Juist door het verbinden van verschillende ‘soorten’ organisaties veranderen we samen het systeem naar een manier om maatschappelijke én financiële waarde te creëren. Hieronder de verschillende mogelijkheden:

1.Factory partners en leden

2.Founding partners

3.Founding fathers (Gemeente Utrecht en Kirkman Company)

We hebben alle partners ook in één alfabetisch overzicht gezet.