Sociale Voedselcommunity

Maatschappelijk vraagstuk

Ondanks de relatieve welvaart die wij in Nederland mogen ervaren, zijn er nog altijd gezinnen die niet genoeg te besteden hebben om fatsoenlijk van te eten. Verschillende organisaties en instanties, waaronder de voedselbanken, proberen hier verandering in te brengen.

Dit is echter niet altijd genoeg. Zo willen sommige minima uit schaamte of stigma niet naar de voedselbank. Of maken minima verkeerde keuzes, zoals stelen. Dit maakt het extra schrijnend dat soms slechts gescheiden door enkele meters, goed eten wordt verspild. In deze challenge willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van voedselschaarste bij minima door gebruik te maken van regionale overschotten.

Wat hebben wij gedaan?

Wij brengen partijen bij elkaar in een coalitie en begeleidden de challenges. In een traject van ca. 12 weken werd het idee van vraagstuk naar oplossing gebracht. De Social Impact Factory draagt actief bij om de challenge ook in andere gemeenten elders op de kaart te zetten. Ook adviseren wij en geven wij de kaders om tot een duurzaam en schaalbaar verdienmodel van de oplossing te komen.

De oplossingen

We bouwen een sociale voedselcommunity waarin voedseloverschot wordt aangeboden: lokale en gezonde producten van zowel telers als supermarkten. Het contact wat rondom voedseluitwisseling ontstaat wordt gebruikt als startpunt voor verdere onderlinge hulp- en dienstverlening. Dit is een groeiende beweging, met een start rondom voedsel, en later een vraag gestuurde uitbreiding. Dit initiatief is er voor iedereen. Het concept is bedacht voor het brengen van voedsel overschot naar minima huishoudens maar iedereen is welkom om van het concept gebruik te maken. Er wordt bewust gewerkt met een merkbeleving, zodat de doelgroep voor wie het concept ontworpen is zich ook echt aangetrokken voelt tot de community.

Betrokken partijen

Gemeente Almere, VoedselLoket Almere, Weet hoe je Leeft!, Doenersdreef Zorg, Hema, Efibia, Plus supermarkt.

De challenge is gestart vanuit Initiate. Initiate is een gezamenlijk innovatieprogramma van en door gemeenten mogelijk gemaakt door de VNG. Daarbij haken ook anderen aan, zoals sociaal ondernemers en kennisinstituten.

Planning

Burendag 2016 (24 oktober) markeerde de Kick-off van de pilot. In 5 maanden tijd gaan de coalitiepartners onderling slimmer samen werken, overschotten delen en overschotten volgen. Daarnaast worden de overschotten in de regio onderzocht en de coalitie uitgebreid tot een community.