Start een Impact Challenge!

Wil jouw organisatie op een ondernemende manier sociale impact realiseren?
Start dan een Impact Challenge!

Een Impact Challenge geeft een boost aan sociaal ondernemende oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Deze oplossingen leiden tot impact, ofwel hebben een positieve bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

Hoe het werkt

Een Impact Challenge duurt zes maanden. In vier fases werk jij (als challenge eigenaar) samen met Social Impact Factory en sociaal ondernemers aan oplossingen voor een maatschappelijke vraagstuk. Na zes maanden zijn de oplossingen klaar om in een pilot te starten.

Een Impact Challenge helpt je bij:
  • Het realiseren van sociale impact door doelstellingen binnen een maatschappelijk vraagstuk te behalen.
  • Het vinden van innovatieve oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk.
  • Ontwikkelen en realiseren van nieuwe verdienmodellen.
  • Het creëren van nieuwe verbindingen met externe partners.
Resultaten
  1. Ondernemende oplossingen in de vorm van bedrijfsconcepten voor een maatschappelijk vraagstuk.
  2. Impactplannen, coalities van externe partners en teams om deze oplossingen in een pilot te realiseren.
  3. Interessante nieuwe verbindingen tussen jou als challenge eigenaar, jouw medewerkers en sociale ondernemers.
Voorbeelden

Bekijk voorbeelden in het uitklapmenu onder ‘Challenges’.

Aan de slag!

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen of weten bij welke lopende uitdagingen je aan kunt sluiten? Stuur dan een mailtje naar hallo@socialimpactfactory.com