Tegen Eenzaamheid in Zeist-West

Eenzaamheid onder oudere vrouwen met een migratieachtergrond speelt in Zeist-West al geruime tijd en heeft onder ander effect op de gezondheid. Een coalitie bestaande uit MeanderOmnium, GGD regio Utrecht, gemeente Zeist en Grip en Glans is onder begeleiding van de Social Impact Factory van start gegaan om de behoeften naar activiteiten van deze vrouwen te achterhalen. Dit doen ze door de organisatie van koffiemiddagen, ambassadeurs getraind op gesprekstechnieken en gesprekken thuis.

Tijdens de eerste koffiemiddagen spraken de vrouwen de behoefte uit om aan de slag te willen met bewegen en sport en groen (tuinieren) en koken. Dit zijn ook thema’s die uit het vooronderzoek van de Social Impact Factory in zomer ’16 naar voren kwamen. Nu willen we kijken of we op deze thema’s een ondernemende oplossing kunnen organiseren. Deze ondernemende oplossing kan de wensen van de vrouwen op een duurzame en innovatieve manier voort laten bestaan met bijvoorbeeld een verdienmodel.

We zijn daarom op zoek naar enthousiaste initiatieven, (sociaal) ondernemers en betrokken organisaties om samen ondernemende oplossingen te verkennen op de thema’s Groen&Koken en Bewegen&Sport voor oudere migrantenvrouwen in Zeist-West tijdens de Kick-off bijeenkomst. Na de Kick-off bijeenkomst wordt één oplossing per thema gekozen. Deze werken we nog voor de zomer uit in een voorstel voor een pilot. Vervolgens kunnen de pilots na de zomer starten. Er is startbudget beschikbaar voor de pilotkosten vanuit de gemeente Zeist.

Ben jij zelf bezig met deze thema’s of ken je andere initiatieven of ondernemers? Dan komen we graag met je in contact! Neem contact op met Maaike via maaike@socialimpactfactory.com en je ontvangt een uitnodiging voor de Kick-off bijeenkomst.