Werken OntzorgT

Maatschappelijk vraagstuk

De gemeente Zoetermeer is zoekende hoe je samen met (lokale) sociaal ondernemers werkplekken kan creëren voor mensen die niet zelfstandig kunnen zorgen voor een zinvolle dagbesteding of niet zonder begeleiding kunnen werken. Deze mensen kunnen soms doorgroeien naar (betaald) werk, maar vanwege de indeling in ‘hokjes’ en de bijbehorende (financiële) belangen is dat lastig te realiseren. Om mensen te ontwikkelen en naar vermogen mee te laten doen in de maatschappij moet het hek tussen de twee sectoren dagbesteding en gedeeltelijk betaald werk worden afgebroken. Denk hier aan een jongere die van het speciaal onderwijs afkomt en zich mogelijk kan ontwikkelen tot betaald werk.

Wat hebben wij gedaan?

Om dit te realiseren wil de gemeente Zoetermeer samenwerking tussen partijen uit de dagbesteding en ondernemers op gang brengen. Dit vraagt om ondernemers met lef en innovatieruimte vanuit de overheid om nieuwe verdienmodellen te gaan proberen. Gedurende vier maanden tijd heeft een coalitie van de gemeente, ondernemers, zorginstellingen en een onderwijsinstelling hun tanden gezet in het ontwikkelen van een stappenplan voor het realiseren van ondernemende plaatsingen.

De oplossingen

Om ondernemende plaatsingen te realiseren, zijn voorwaarden en een stappenplan opgesteld. Van verbinden, naar ontdekken, analyseren en plaatsen. De ontwikkeling van de jongere staat centraal en het label wordt pas achteraf geplakt. Met dit stappenplan wordt het voor ondernemers inzichtelijk welke mogelijkheden er voor hun zijn om met deze doelgroep te werken. Daarnaast levert het de gemeente een handelingskader op om ondernemendere plaatsingen te realiseren en meer jongeren toe te leiden naar (betaald) werk.

Betrokken partijen

Gemeente Zoetermeer, Huis van Rie, Middin, Atrium, Goedekopemobiel.nl, HVTrading, Band op Spanning.

De challenge is gestart vanuit Initiate. Initiate is een gezamenlijk innovatieprogramma van en door gemeenten mogelijk gemaakt door de VNG. Daarbij haken ook anderen aan, zoals sociaal ondernemers en kennisinstituten.

Planning

In oktober 2016 start de pilot waarin jongeren van wie niet duidelijk is of een baan haalbaar is, een plek kan worden gegeven om zich te ontwikkelen richting betaald werk. In totaal worden 6 plaatsingen gerealiseerd bij 3 verschillende ondernemers.