Actueel

Start Social Impact Factory in Utrecht

Organisaties, sociaal ondernemers en initiatieven krijgen één plek om samen ondernemende oplossingen te bedenken voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen.

Vandaag (21 mei 2015) is de Social Impact Factory officieel gestart in Utrecht op de landelijke Social Enterprise Day. In de Social Impact Factory wordt elke sociale vraag met een ondernemersvisie benaderd: het product levert zowel winst voor de samenleving als financiële winst op om zo voort te kunnen bestaan. Gemeente Utrecht is hiermee de eerste lokale overheid die samen met initiatieven en bedrijven maatschappelijke vraagstukken niet alleen sociaal ondernemend oppakt, maar ook deelt en borgt in de Factory. Al 38 organisaties hebben aangegeven deel te willen nemen aan de Social Impact Factory. De Social Impact Factory staat open voor de ‘traditionele’ sociaal ondernemers maar ook voor initiatieven uit de wijk die ondernemender willen opereren of grotere gevestigde organisaties die maatschappelijke impact verder in hun bedrijfsstrategie willen integreren’. Ook niet Utrechtse organisaties werken mee.

Maatschappelijke problemen anders bekeken
De Social Impact Factory wordt de aandrijfmotor die ‘kleine’ initiatieven vastplakt aan grotere ondernemers in de stad Utrecht en omgeving, aldus Han Hendriks van organisatieadviesbureau Kirkman Company. “Ondernemers hebben een duwtje in de goede richting nodig. Dat duwtje komt niet van buitenaf, maar dat geven de ondernemers elkaar. Toetreden tot de Social Impact Factory is niet vrijblijvend. Ondernemers dienen vragen en voorstellen in en dagen de anderen uit om op een creatieve manier met ondernemingsplannen te komen. In het netwerk zitten alle mogelijke soorten bedrijven, zodat elke vraag of elke ingebracht maatschappelijk probleem wordt bekeken op een manier waarop dat tot nu toe niet gebruikelijk was. Daardoor neemt de kans op onverwachte en creatieve oplossingen sterk toe.”

Aanjager in het hart van sociaal ondernemerschap
De Social Impact Factory sluit helemaal aan op de ambitie van het college, zegt wethouder Victor Everhardt. “Utrecht is een ondernemende stad. We willen de aanjager en het hart van sociaal ondernemerschap worden. Een realistische wens gezien de potentie van onze economie in de meest competitieve regio van Europa. Tegelijkertijd staan we als grote stad ook voor maatschappelijke uitdagingen, op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid. We weten dat er veel ondernemers in onze stad zijn met de motivatie om meer van maatschappelijke waarde te zijn. Maar het is niet altijd makkelijk om aan dat soort initiatieven handen en voeten te geven. De Social Impact Factory maakt de verbinding tussen die twee. Daarom zijn we mede-initiatiefnemer. Zo maken we meer mogelijk en bouwen we samen aan een gezonde toekomst voor de stad.”

Eerste partners tekenen
De Social Impact Factory is geopend door initiatiefnemers Gemeente Utrecht en organisatieadviesbureau Kirkman Company.  Victor Everhardt, wethouder van de gemeente Utrecht (Werk & Inkomen, Jeugd en Jeugdzorg, Volksgezondheid en Stationsgebied) en Han Hendriks van Kirkman Company en een aantal partners
EY, Band op Spanning, Incluzio en Rabobank Utrecht zetten vandaag symbolisch hun handtekening op het nieuwe logo van de Factory.

Vragen over dit persbericht of de Social Impact Factory? Neem contact op met Dominique Simhoffer  06  12 85 19 78