Uitgelicht

And the winner is…..

De Reiskoffer en Buurt Mobiel winnen samen €100.000,- euro met de Maatwerkvervoer challenge
Oplossingen voor een groot maatschappelijk probleem uitvragen door een prijsvraag te organiseren, dat is een andere manier van werken! De gemeente Utrecht en de Social Impact Factory gingen in de challenge Maatwerkvervoer op zoek naar sociale, innovatieve oplossingen voor maatwerkvervoer voor kwetsbare doelgroepen. Donderdag 28 januari mochten drie finalisten in twintig minuten hun oplossing pitchen aan de vierkoppige jury.

Aan het einde van de avond liepen twee ondernemingen de deur uit met een grote cheque als kick-start van hun maatwerkvervoerpilot in Utrecht. Het was een spannende avond voor de initiatiefnemers van de Reiskoffer[1], Buurt Mobiel[2] en MobielGedeeld[3] (meer informatie over de initiatieven hieronder). In slechts twintig minuten konden ze hun handen leggen op subsidie van de gemeente Utrecht om een pilot in Utrecht te starten. Ook de organisatie voelt de spanning: “We willen sociaal ondernemers op de kaart zetten in Utrecht, en deze challenge is precies daarvoor bedoeld: om sociaal ondernemende initiatieven te ontplooien. We zijn benieuwd of de kwaliteit erbij zit om mee aan de slag te gaan dit jaar,” aldus Wouter van Twillert van de Social Impact Factory.

De uitkomst: twee grote cheques

Na een interessante avond met drie pitches over de ver uiteenlopende sociale vervoersalternatieven, hakt de jury de knoop door. Een bedrag van €25,000,- euro gaat naar Buurt Mobiel om hun sociale, groene vervoerspilot in Overvecht uit te voeren. “Een sympathiek, sociaal idee”, is de conclusie van de jury, die benieuwd is hoe Buurt Mobiel op te schalen is naar andere wijken.

De grote winnaar, met een cheque van €75.000,- euro is de Reiskoffer. “Wat een verhaal, wat een energie, we hebben er heel erg veel zin in om dit in Utrecht uit te gaan rollen”, aldus Slaus van Dam van de gemeente Utrecht. Vooral de nadruk op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kwetsbare doelgroep sloeg aan bij de jury. In combinatie met de aansluiting op het OV van de regio en verlaging van de subsidiedruk van het huidige maatwerkvervoer, ziet de jury veel waarde.

MobielGedeeld moest helaas met lege handen naar huis. De jury twijfelde over de toegevoegde waarde van dit concept in een stad waar meer alternatieven beschikbaar zijn dan in landelijke gebieden zoals de Achterhoek.

2016 zal dus twee primeurs kennen in het maatwerkvervoer voor kwetsbare doelgroepen. Samen met de gemeente Utrecht zal de Social Impact Factory de pilots blijven volgen. We zijn verheugd dat sociaal ondernemers een kans krijgen op de grote vervoersmarkt van Utrecht.

De Utrechtse Reiskoffer: begeleid naar zelfstandig OV

Eljakim Schrijvers van de Reiskoffer was de eerste pitcher van de avond. Sleutelwoord voor Schrijvers is zelfredzaamheid. De reiskoffer bevat verschillende reisproducten om de doelgroep een passend product te bieden waardoor zij met het gangbare OV kunnen reizen. “Om jongeren voor het eerst in staat te stellen zelfstandig met het OV naar school te reizen, is geweldig om te zien”, vertelt Schrijvers stralend. De producten vereisen een toenemende mate van zelfstandigheid van de gebruiker. Zo is de ‘Samen reizen met…’-optie voor een doelgroep die training nodig heeft om met het OV te reizen. Samen met een vrijwilliger gaan zij er op uit om het OV te leren kennen. Dan is er de GoOV, een soort 9292OV-achtige reisapp die gebruikers op elk moment vertelt wat ze moeten doen. Van de looproute tot ‘druk op de stopknop’, de zelfstandigheid van de gebruiker bepaalt hoe intensief de begeleiding van de app is. Schrijvers reist zelf ook met de GoOV, maar “die picto’s staan bij mij uit, en daar ben ik trots op”. Het hoeft niet belerend te zijn, de reiziger bepaalt! Binnen de reiskoffer kunnen gebruikers dus steeds zelfstandiger gaan reizen, met de nodige controle. Zo checkt het portaal of gebruikers op de voor hun goede route zitten met de GPS en kunnen met de ouder-app ook ouders hun zelfstandig reizende kind in de gaten houden. De eerste pilot met de reiskoffer draait nu in Arnhem en de cijfers zijn veelbelovend: 85 procent is blijvend over naar het OV, waarvan 20 procent zelfs zonder producten van de reiskoffer verder reist.

Buurt Mobiel: elektrisch door de wijk

Startend met een fantastisch één-tweetje; “Ik weet wat ouderen beweegt”, “en ik weet wat vrijwilligers beweegt”, is het daarna de beurt aan Buurt Mobiel. Plezierig, veilig en passend – dat moet vervoer zijn. Het initiatief is gestart door sociaal ondernemers Jeroen Blokland en Moyra Haaxma, die elkaar leerden kennen bij Netwerk 55+ Overvecht. Hun voornaamste drive is om daadwerkelijk impact te maken in de wijk. De kracht van Buurt Mobiel zit dan ook in het ‘voor de wijk, door de wijk’- principe. Vrijwillige chauffeurs uit de buurt, die getraind worden tot wijk-ambassadeurs, verzorgen korte ritten van en naar bestaande voorzieningen. Het MKB van Overvecht is al fan van het initiatief. “Ondernemers zijn betrokken en willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar gaan niet zelf een initiatief verzinnen”, aldus Blokland. De voornaamste doelgroep van Buurt Mobiel zijn ouderen, de grootste groep gebruikers van de te dure regiotaxi. Naast sociaal, is Buurt Mobiel ook een groene vervoersdienst, met elektrische karretjes die worden opgeladen met lokaal opgewekte stroom van zonnepanelen. “De primeur van een sociale, groene vervoersdienst zou een geweldige stap zijn voor Overvecht”, aldus Haaxma.

MobielGedeeld: de sociale autodeelservice

Een strak plan, filmpje en pilot worden neergezet door Frits Rasing en William van Gool. Ze runnen samen een professionele onderneming, waar ze onlangs een sociale component aan hebben toegevoegd. MobielGedeeld is vergelijkbaar met andere autodeelservices, zoals GreenWheels, met één belangrijke uitzondering: zonder rijbewijs kun je ook meedoen! In de online agenda kunnen mensen ritten reserveren als ze een rijbewijs hebben en aanvragen als ze geen rijbewijs hebben. Vrijwillige chauffeurs krijgen push-berichten zodra nog een chauffeur wordt gezocht voor een rit. De oplossing gaat uit van het zelforganiserend vermogen van de buurt. “Mensen zijn best bereid ritten te rijden voor mensen uit hun buurt die daar zelf niet toe in staat zijn”, aldus Rasing. Bijkomend voordeel is dat MobielGedeeld een full service-concept is, waarbij vrijwilligers niet in hun eigen auto hoeven te rijden, ritprijzen automatisch volledig eerlijk worden berekend en de auto altijd schoon is. Met het concept is al een pilot gestart in de Achterhoek. Met de grote afstanden in die regio, en beperkte OV-mogelijkheden, biedt het sociaal autodelen vele uitkomsten. De tweede auto kan met een sociaal autodeelconcept uit het straatbeeld verdwijnen. Daarnaast biedt MobielGedeeld de software ook aan voor partijen die hun huidige vervoer aan willen bieden voor sociaal delen, zoals invalidevervoer van verzorgingstehuizen die zo een extra centje verdienen aan de dure bussen.

Over de challenge:

De Maatwerkvervoer challenge is uitgeschreven door gemeente Utrecht in samenwerking met Social Impact Factory. Met de challenge zocht en vond de gemeente nieuwe sociale oplossingen voor een groot maatschappelijk vraagstuk. Acht ondernemers stuurden hun voorstel maatwerkvervoer voor kwetsbare doelgroepen in, waarvan drie werden benoemd tot finalist. We willen alle deelnemers aan de challenge van harte bedanken voor hun inzet!

Over de Social Impact Factory:

De Social Impact Factory is het platform waar gevestigde organisaties uit het gehele land, sociaal ondernemers uit de stad en initiatieven uit de wijk samen ondernemende en innovatieve oplossingen creëren voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen. In de Factory wordt elke sociale vraag met een ondernemersvisie benaderd: het product levert zowel winst voor de samenleving als financiële winst op om zo voort te kunnen bestaan. Dit zorgt ervoor dat de oplossing ook op lange termijn succesvol is.

[1] (http://www.dereiskoffer.nu/)

[2] (http://www.buurtmobiel.com/)

[3] (http://mobielgedeeld.nl/)