Uitgelicht

Internationaal Ondernemerschap voor asielzoekers en bewoners Overvecht

Samen met de gemeente Utrecht, SOCIUS, de Universiteit Utrecht, de Volksuniversiteit, Vluchtelingenwerk en het COA werkt de Social Impact Factory aan het Plan Einstein. Plan Einstein is een verbindend project voor asielzoekers in Utrecht en bewoners in de wijk Overvecht. Plan Einstein biedt asielzoekers vanaf hun eerste dag in Utrecht zinvolle activiteiten voor hun toekomst in ondernemerschap, ongeacht of de toekomst in Nederland ligt of in een ander land.

Plan Einstein biedt vanuit de kracht van verschillende samenwerkende partijen een attractief programma rondom leren en wonen voor huidige en nieuwe bewoners in de wijk Overvecht. Dit wordt gedaan door woonruimte en het programma Internationaal Ondernemerschap aan te bieden aan asielzoekers en wijkbewoners. In het programma Internationaal Ondernemerschap wordt Engels taalonderwijs gegeven, zodat alle bewoners een gezamenlijke taal spreken. Daarnaast krijgen ze trainingen en begeleiding om kennis te maken met ondernemerschap en wordt er aandacht besteed aan interculturele communicatie. Het programma biedt asielzoekers en buurtbewoners nieuwe kansen om te werken aan hun toekomst en in eigen levensonderhoud te voorzien

De Social Impact Factory is betrokken bij het programma Internationaal Ondernemerschap. Onze activiteiten laten cursisten in de praktijk kennismaken met ondernemerschap door ze te koppelen aan Utrechtse (sociaal) ondernemers. Naast kennismakingsperiodes bij organisaties, krijgen cursisten ook de kans om ondernemende ideeën onder begeleiding van professionals verder te ontwikkelen tijdens bijeenkomsten en coaching.

Elke partner van Plan Einstein draagt op zijn eigen manier bij. SOCIUS werft een plezierige woonomgeving voor 20 tot 30 actieve jongeren. Het Utrecht Centre for Entrepreneurship (UU) ontwikkelt een cursus Ondernemerschap. De Volksuniversiteit Utrecht biedt een cursus zakelijk Engels. Vluchtelingenwerk brengt in beeld wat de beroeps- en onderwijsachtergrond is en coördineert vrijwillige activiteiten.

Wij zijn enthousiast over deze unieke mix van voorzieningen voor zowel asielzoekers als wijkbewoners in deze opvanglocatie en de kans om hier sociale impact te realiseren!

Meer informatie vind je in deze infographic.