Uitgelicht

De impact van de challenge ‘Wooncarriere’

Voor Later: een wenkend perspectief

“Iedereen die 60-plus is, is er wel mee bezig. Dus we weten dat het nodig is om er iets mee te doen”, aldus Femke Scholten – beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht. Samen met Annemiek Schut – oprichter van Woonz.nl – buigt zij zich over het vraagstuk:  Hoe verleid je mensen tijdig, op het moment dat zij nog actief zijn, om na te denken over hoe zij willen wonen als zij ouder worden? Annemiek: “Het is ook geen leuk iets want het gaat over een fase waarin je minder fit wordt. Dus het gaat over hoe verleid je mensen om er over na te denken, om vervolgens te verwijzen naar een oplossing om het zelf te regelen.” Het resultaat: een online platform, genaamd ‘Voor Later’.

Een vraagstuk voor de gemeente Utrecht en Woonz.nl
Een urgent vraagstuk voor de gemeente Utrecht. Annemiek licht toe: “Enerzijds omdat gezinswoningen worden bewoond door maar één persoon en het fijn zou zijn als er doorstroming ontstaat, zodat woningen vrij komen voor gezinnen. En anderzijds kan je, als je niet nadenkt over later, onnodig kwetsbaar worden. Voor Woonz.nl – een onafhankelijk internetplatform waar senioren de woning en leefomgeving kunnen vinden waar ze zich thuis voelen – ligt het vraagstuk dicht bij hun visie, doel en werkwijze. Zij zijn dan ook degene die het platform hebben ontwikkeld. Femke: “Het concept Voor Later is van Woonz.nl. Het is niet onze website of ons platform, maar wij zijn één van de deelnemers.”

Een samenwerking met meerdere partijen
De gemeente Utrecht en Woonz.nl zijn niet de enige partijen die met dit vraagstuk aan de slag zijn gegaan. Er wordt samengewerkt met het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen, de Adviescommissie Ouderen en het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht. Ook de Social Impact Factory was betrokken bij deze samenwerking. Annemiek vertelt over de samenwerking: “Die hebben echt een super waardevolle rol gespeeld in de versnelling. Het begeleiden van die bijeenkomsten en het tempo hoog houden. Het concreet maken en het faciliteren daarin was echt heel goed.”

Een wenkend perspectief
Voor Later wil een wenkend perspectief bieden aan ouderen. Het doel is dan ook “dat je vanuit een fijn vertrekpunt gaat dromen over later. En niet omdat je bijvoorbeeld je heup gebroken hebt”, aldus Femke. Voor Later inspireert over woonmogelijkheden: inwoners vertellen over hun woonsituatie. En er wordt informatie gegeven over wonen hulp en zorg binnen de gemeente. Overal wordt er verwezen naar lokale oplossingen. “Het is informatie geven maar direct daarna ook op alle gebieden een link tot actie”, aldus Annemiek.

Een online platform voor ouderen
Op de vraag of een online platform dan wel het medium is om senioren te bereiken, zijn Femke en Annemiek duidelijk en eensgezind. Annemiek: “Inmiddels is 80% van de 65-plussers online. En als ouderen niet online zijn, dan ligt er vaak een zware taak bij mantelzorgers.”  Femke voegt daar nog aan toe: “Ik denk dat we ons niet te veel stuk moeten staren op dat deze doelgroep niet zit te wachten op een website. Voor een groot deel is dat juist wel zo. En die groep wordt steeds groter!”

Gemeente Utrecht de eerste van velen?
Dit blijkt ook uit de cijfers. Annemiek vertelt: “We zijn in twee wijken live gegaan. En we hebben nu 2500 bezoekers gehad. Dus dat is best wel serieus als je bedenkt dat er 30.000 senioren in Utrecht wonen.” “Het is ook een duidelijk vraagstuk dat voor andere gemeenten interessant is. Bij dit soort dingen zijn vaak gemeenten heel betrokken en kijken naar elkaar. Want je wil niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden”, aldus Femke. Dat meer gemeenten Voor Later gaan gebruiken, is wenselijk voor Woonz.nl. Annemiek licht toe: “Voor ons als ondernemer was het heel erg belangrijk dat het wel te kopiëren  is. Prima dat we het doen in Utrecht. Maar het moet wel zo gemaakt worden dat het ook leuk of interessant is voor andere gemeenten”.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op: https://utrecht.voorlater.nl/

Geschreven door Mileen van Ling