Laatste Nieuws/ Nieuws/ Uitgelicht

Wijkproject Plan Einstein

Sinds oktober zijn we vanuit Plan Einstein bezig met het wijkproject ‘Camera tegen pesten’.

In Plan Einstein verzorgt de Social Impact Factory een praktijkprogramma rondom ondernemerschap, waar het wijkproject onderdeel van vormt. Tijdens dit wijkproject werken vluchtelingen en wijkbewoners in Overvecht op een ondernemende manier samen om pesten op lagere scholen in Overvecht te verminderen. Het plan van de deelnemers is om de aandacht te vestigen op de oorzaak en gevolgen van pesten met beeld en interactieve gesprekken.

De Social Impact Factory begeleidt het proces met workshops, waarin onder andere het probleem en oplossingsrichtingen zijn verkend en vervolgens een ondernemend plan als eindresultaat wordt opgesteld. Op deze manier trainen de deelnemers hun ondernemersvaardigheden in samenwerking met diverse partners uit de wijk.

De deelnemers zijn op dit moment bezig met het creëren van de pilot en het opzetten van een ondernemend businessplan om de pilot voort te kunnen zetten. De finale vindt plaats op 14 december, dan zal de groep het eindresultaat laten zien.