Deelnemers aan het Brabant Outcome Fund proost met champagne

Brabant Outcomes Fund

Met het Brabant Outcomes Fund hebben we vijf sociale ondernemingen in Provincie Noord-Brabant geholpen aan resultaatfinanciering.

Tanja van Gelderen
Team Utrecht
Deelnemers aan het Brabant Outcome Fund proost met champagne

Sociale ondernemingen bedenken slimme, duurzame oplossingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals arbeidsparticipatie en eenzaamheid. De maatschappelijke impact is lastig in geld is uit te drukken, en dit kan opschaling in de weg zitten. De Provincie Noord-Brabant wilde deze opschaling van ondernemers met impact stimuleren, o.a. door een intensief traject met vijf ondernemers die kans maakten op groeifinanciering en het opzetten van een netwerk om samen te leren.

Wat hebben we gedaan?

We waren partner in het opzette van het Brabant Outcomes Fund: een vorm van resultaatfinanciering zoals bijvoorbeeld een Social Impact Bond (SIB). We hebben een aangepast challengeproces begeleid om de juiste criteria te bepalen, de call-to-action in de markt te zetten en het selectieproces om tot de vijf geselecteerden te komen. Met bijna honderd inschrijvingen was er veel animo voor de pilot. Daarnaast hebben we begeleid in het opzetten van het BOF-Netwerk: om alle andere sociale ondernemingen in Noord-Brabant die bezig zijn met opschaling ook een stap verder te helpen, organiseerden we in samenwerking met partners een serie workshops en evenementen rondom opschaling van impact.

Uitkomsten

We wilden niet alleen de vijf geselecteerde ondernemers financieren, maar álle betekenisvolle ondernemers in Provincie Noord-Brabant een stap verder helpen. Daarom gaven wij de mogelijkheid om ons vooraf aan de inschrijving te consulteren middels een inloopspreekuur of telefonisch consult en kregen de afgevallen ondernemers achteraf de mogelijkheid om telefonisch feedback te ontvangen op hun inschrijving. Bijna vijftig ondernemingen hebben daar gebruik van gemaakt. Deze persoonlijke aanpak leverde ook waardevolle input op voor de vormgeving en inhoud van het BOF-netwerk. Dit resulteerde in een actief en betrokken community met ruim tweehonderd initiatieven en ondernemingen. Ruim de helft daarvan nam deel aan de workshops over o.a. impact meten, verdienmodellen en online zichtbaarheid of kwamen naar de investeerdersmarkt om te speeddaten met investeerders.

A network van people making impact

Get to know our network