Bewonerspanel Utrecht aardgasvrij

Wil jij een stem in de warmtetransitie? Energie-U is gestart met het bewonerspanel Utrecht Aardgasvrij. Jij kunt als bewoner plaatsnemen in ons bewonerspanel om een actieve rol te spelen.

Quality Education Affordable And Clean Energy

Door in gesprek te gaan, feedback/suggesties te geven en te sparren met het panel help je ons echt met het proces van de warmtetransitie. De tweede bewonerspanel-avond (bijeenkomst) vindt plaats op 17 februari 2019 van 19.30 tot 22 uur. Dus ben jij klaar om initiatief te nemen in de Utrechtse warmtetransitie? Meld je dan aan voor het bewonerspanel via bewonerspanel@energie-u.nl. Meer info vind je op deze pagina: https://www.energie-u.nl/warmtetransitie-van-onderaf/

Utrechters krijgen een stem

Energie-U is de Utrechtse energiecoöperatie die al jaren het voortouw neemt om burgers te betrekken bij de energietransitie. Wij zijn de katalysator van diverse energie-initiatieven in onze stad en delen kennis over hoe we onze energievoorziening duurzamer, leuker, goedkoper, eerlijker en slimmer kunnen maken.

Daarom is Energie-U gestart met het bewonerspanel Utrecht Aardgasvrij. Hierin nemen bewoners plaats die een actieve rol willen spelen in de Utrechtse warmtetransitie. Door in gesprek te gaan, feedback/suggesties te geven en te sparren help je ons echt met het proces van de warmtetransitie. Bewonerspanel-avonden (bijeenkomsten) vind je in onze agenda.

Wij willen Utrechters een stem geven, ook in de warmtetransitie. Wat hebben bewoners nodig om proactief aan deze transitie mee te doen? Wat verwachten bewoners van Energie-U of bijvoorbeeld de gemeente? Spreken deze vragen je aan, kijk dan of je kunt deelnemen:

  • Je woont in Utrecht en bent ouder dan 18 jaar.
  • Je hebt interesse in warmtetransitie of bent bezig met isoleren / verduurzamen van je huis.
  • Je bent 2 uur per maand beschikbaar.
Berlin
Direct zelf online ruimte reserveren

Nieuw reserveringssysteem