muzikanten

Het mentaal begeleiden van uitvoerend muzikanten

Het mentaal begeleiden van uitvoerend muzikanten. Een lezing met handvatten voor docenten, management en collega muzikanten.

Good Health And Well-Being Quality Education Decent Work And Economic Growth
muzikanten

Handvatten voor docenten, management en collega muzikanten

Een vast publiek bereiken met maken van muziek. Het is een mooi maar ook uitdagend bestaan dat vraagt om inzicht in het eetpatroon, middelengebruik, dag- en nachtritme en weerbaarheid. Alleen zijn thema’s als omgaan met stress als gevolg van covid-19 maatregelen, presteren onder druk en omgaan met eventuele podiumangst of andere psychische klachten bij uitvoerend muzikanten op de meeste conservatoria en popacademies in Nederland geen vast onderdeel van de lesstof. Ook bij managers en boekers blijft kennis over de psyche van kunstenaars vaak nog achterwege. Aandacht hiervoor wordt door hen nog vaak ten onrechte gezien als negatief, afwijkend of ‘pathologiserend’. Tegelijkertijd bestaan er bij psychologen en mental coaches vragen over de belevingswereld
van en het omgaan met erfelijke aanleg en ervaringen (‘copingstrategieën’) bij studenten en uitvoerend muzikanten.

Wat zijn de feiten?

Uit internationaal onderzoek van Record Union komt naar voren dat 73 procent van de 1500 bevraagde uitvoerend muzikanten kampt met psychische klachten zoals overmatige stress, angst en depressie. Bij deze muzikanten met psychische klachten is vaker sprake van een angststoornis, depressie, persoonlijkheidsstoornissen of drugsverslaving dan bij niet-
muzikanten met psychische klachten. Het aloude idee van het Boheemse bestaan van de popmuzikant lijkt daarom achterhaald en schadelijk. Onder andere productieplatform de Coöperatie organiseert evenementen waar psychologen, mental coaches en muzikanten met elkaar in gesprek gaan over hoe muzikanten kunnen omgaan met psychische stress.

Opzet lezing

De lezing gaat in op het lesgeven aan en coachen van (vaak jongvolwassen) uitvoerend muzikanten. Artiestenpsychologe Daisy Gubbels zal vertellen over haar dagelijks praktijk, waaronder coachingsgesprekken die ze in de afgelopen 7 jaar heeft gehad met muzikanten en andere professionals in de muziekbranche. Docent en sociaalwetenschappelijk onderzoeker Daniel Tempelman vertelt over mythes rondom het noodzakelijk lijden van artiesten binnen de muziekindustrie en in de media, en wat er in de ons omringende landen zoals Engeland al concreet wordt gedaan om dit tegen te gaan. Ook zal Daniel eigen onderzoek introduceren naar de kennis van psychische kwetsbaarheid bij docenten en managers in de Nederlandse
muziekbranche, dat van start gaat in 2021.

Daniel Tempelman heeft een artikel geschreven, lees het hele artikel hier.

De lezing zal plaatsvinden bij de Social Impact Factory. Aanmelden voor dit event is verplicht en kan door direct een mail te sturen naar: d.tempelman@hva.nl

Wil je deze lezing online bijwonen? Klik dan op deze link om deel te nemen via Teams.

COVID-19 update

Veilig werken en vergaderen