Onzekerheid over werk en wonen

In deze bijeenkomst draait het om het voorzien in de basisbehoeften van alle Nederlanders. Hoe goed is dat geregeld en kunnen we dat verbeteren?

Decent Work And Economic Growth Reduced Inequalities

In deze bijeenkomst draait het om het voorzien in de basisbehoeften van alle Nederlanders. Hoe goed is dat geregeld en kunnen we dat verbeteren?

Onzekere inkomsten en duur wonen

Kunnen voorzien in je basisbehoefte gaat enerzijds om voldoende besteedbaar inkomen hebben, ongeacht of je werkt, een pensioen geniet of gebruik maakt van een sociaal vangnet. Anderzijds gaat het om de betaalbaarheid van goederen en diensten zoals water, (gezond) voedsel, kleding, (duurzame) energie, zorg en (passende) huisvesting.

Deze zaken zijn cruciaal voor een menswaardig bestaan en zouden daarom goed geregeld moeten worden. Daarnaast bemoeilijkt deze sociale problematiek ook de duurzaamheidstransitie, want als mensen bezig zijn met overleven kunnen wij niet van hen vragen ook de aarde te redden.

Het onderwerp is breed, dus we zoomen dit keer in op de groepen die het moeilijk hebben (of krijgen), zoals jongeren. We gaan in op inkomen uit (onzekere) arbeid, ontoereikende vangnetten en (de kosten van) wonen. Dit beloven belangrijke verkiezingsthema’s te worden.

Verbinding vinden

In dit transitie gesprek brengen we mensen samen die deze thema’s aanpakken. Om inhoudelijk, maar vooral ook strategisch, verbinding te vinden. We organiseren deze bijeenkomst samen met Our New Economy.

Meld je (gratis) aan via de button rechts!

COVID-19 update

Veilig werken en vergaderen