Rijne Tour : Het zonnige afscheid van fossiele energie in Utrecht

Rijne tour: Professor Wilfried van Sark zal tijdens deze avond vertellen over de ontwikkelingen rondom zonne-energie en hoe jij er een bijdrage aan kan leveren?

Affordable And Clean Energy

Zonne-energie is aan een enorme opmars bezig. Naast een gestage stijging van het rendement, zijn kosten enorm gedaald, waardoor de hoeveelheid panelen onverwacht snel is gestegen in de afgelopen jaren. Dat creëert mogelijkheden om huishoudens meer en meer op zonne-energie te laten draaien en zo onafhankelijk van fossiele energie te verwarmen, koelen en opladen.

Professor Wilfried van Sark heeft deze ontwikkelingen de laatste 25 jaar op de voet gevolgd en licht op 17 mei toe op welke manier de exponentiële groei van zonne-energie onze energievoorziening in de komende 10 jaar verder gaat beïnvloeden.

Wil je weten wat er aan zit te komen en hoe je hier een bijdrage aan kan leveren (en van kan profiteren?) Meld je dan nu aan en praat op 17 mei met ons mee. Van huis tuin en keuken geïnteresseerden, bezorgde burgers tot energieprofessionals: iedereen is welkom.

Voor 5,- heb je een ticket inclusief netwerkborrel na afloop. In één avond ontmoet je interessante nieuwe mensen en leer je van dé zonne-professor van de Universiteit Utrecht.

Ben jij erbij? Meld je aan.

Een netwerk van impactmakers

Maak kennis met ons netwerk