TisMis

Een actueel cultureel programma met handvatten om de nieuwe werkelijkheid in de tijd van klimaatcrisis als oplossingen ervaarbaar te maken voor een breed publiek. Dat we nog een kleine kans hebben het tij te keren is voor Metaal Kathedraal kraakhelder. Verwacht een prikkelend programma deze maand!

Sustainable Cities And Communities Responsible Consumption And Production Climate Action

Wij denken dat de kennis, kunde en kracht vd natuur ons de hoop en verbinding geeft die we als mens nodig hebben om het tij te keren. En dat het onze taak is onze medemens intensief te betrekken bij de magie en genialiteit van (onze) natuur! In samenwerking met oa de Waterschool, Building Conversation en de Onkruideniers maken we dit ervaarbaar en belichten we het ingenieuze zelfherstellende vermogen van lichaam en geest, de aarde en universum. In de vorm van veldonderzoek herontdekken we onze directe omgeving. We maken cultureel programma met datgene dat leeft en aangereikt wordt door de lokale omgeving. We gaan met elkaar onderzoeken hoe we samen lokaal kunnen produceren, consumeren en communiceren om te bouwen aan een eetbare en zuurstofrijke omgeving.

COVID-19 update

Veilig werken en vergaderen