Logo Memberpagina U4GG

U4GG

Utrecht4GlobalGoals wil zo veel mogelijk Utrechters op een laagdrempelige, toegankelijke en positieve manier kennis laten maken met de Global Goals (ook wel bekend als de Sustainable Development Goals) en bereiken dat iedereen in onze stad binnen zijn eigen mogelijkheden bijdraagt aan het behalen van de Goals. 

Samen met partners in de stad, onze hoekstenen, bouwen we aan een brede beweging om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, ook wel de Global Goals, in 2030 te behalen en in actie te komen. Wij brengen hiervoor mensen, ideeën en organisaties bij elkaar zodat we elkaars acties versterken, van elkaar leren en kunnen versnellen om de Global Goals te behalen en daarmee onze stad gezonder, groener, eerlijker en inclusiever maken met kansen voor iedereen. Ons credo is met elkaar en voor elkaar. 

 

“Global Goals een ver-van-je-bed-show? Echt niet!”

 

web icon

 


 

Wij maken impact!

Door wereldwijd in één taal te communiceren over ‘werken aan de wereld van morgen’ kun je wereldwijd impact maken en zo veel meer bereiken dan wanneer elk land, elke stad, elke persoon zijn eigen koers vaart. De VN heeft 17 doelen opgesteld waarmee we precies dat doen, samenwerken. Maar de keerzijde is dat deze doelen juist omdat ze zo groots zijn ingezet vaak verder van jou en mij afstaan.

 

Door de grote doelen te vertalen naar wat er gebeurt in ons eigen Utrecht worden ze concreter, begrijpelijker en zien Utrechters dat ze wel degelijk zelf kunnen bijdragen aan die wereldwijde ambitie. Want die gaat immers over de keuzes die individuen maken, keuzes op gebied van eten, kleding kopen, onderwijs, vakantie, mobiliteit en ga zo maar door.