Krispijn Bertoen

Krispijn Bertoen: afscheidsinterview

Krispijn Bertoen was afgelopen 1,5 jaar directeur van ons projectenteam. In dit afscheidsinterview lees je hoe hij deze tijd ervaren heeft.

Amber Bleeker
Team Projecten
Krispijn Bertoen

Krispijn Bertoen heeft zich afgelopen 1,5 jaar als directeur van het projectteam van Social Impact Factory ingezet om samen met (sociale) ondernemingen, bedrijven en publieke organisaties ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te verzinnen. Het is voor hem nu tijd voor een nieuwe uitdaging. In dit afscheidsinterview lees je hoe hij zijn tijd bij Social Impact Factory ervaren heeft.

Je hebt afgelopen 1,5 jaar een kijkje in de keuken van sociaal ondernemend Nederland gekregen. Welke positieve ontwikkelingen heb je daar gezien?

Ik heb veel gepassioneerde mensen gesproken die met ziel en zaligheid proberen een maatschappelijke uitdaging aan te pakken. Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen in Nederland zien dat zaken anders of beter kunnen en daar met een ondernemend plan voor komen. Ik was dan ook blij met de cijfers uit de jaarlijkse Social Enterprise Monitor, die vorige week weer uitkwam. Het onderzoek laat zien dat sociale ondernemingen bijdragen aan groei van de werkgelegenheid: in 2019 groeide het aantal banen bij sociale ondernemingen in Nederland met 14%.

Ook vind ik interessant dat multinationals steeds meer geïnteresseerd raken in de producten en diensten van sociale ondernemingen: 29% van de sociale ondernemingen heeft multinationals als klant. Dat is een indicatie dat de verbinding tussen sociale ondernemingen en het bedrijfsleven steeds meer vormt krijgt. En niet alleen met het bedrijfsleven, maar ook met bijvoorbeeld gemeenten (als opdrachtgever) en met consumenten. En dat is nodig ook!

Waar liggen nog kansen tot verbetering?

De bevlogenheid om zaken voor elkaar te krijgen is heel krachtig bij sociaal ondernemers. Die bevlogenheid reikt zelfs verder dan hun eigen onderneming. Uit de Social Enterprise Monitor 2019 blijkt dat meer dan de helft (56%) van de sociaal ondernemers proactief andere bedrijven benadert met het aanbod kennis te delen. Ik zie echter regelmatig dingen, bijvoorbeeld verdienmodellen, die ook echt beter kunnen (en moeten) bij sociale ondernemingen. Het zou daarom mooi zijn als startende sociaal ondernemers nog meer open zouden staan voor de expertise en ervaring van andere ondernemers. Die zijn namelijk vaak al door schade en schande wijs zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mainstream ondernemer die het businessmodel van een sociaal ondernemer eens kritisch onder de loep neemt. Mijn oproep aan sociaal ondernemers is dan ook: “Durf je kwetsbaar op te stellen. Sta open voor coaching op ondernemerschap. En realiseer je dat je het niet alleen kunt.”

Wat wordt je nieuwe uitdaging?

Ik ga aan de slag bij pensioenuitvoerder MN om daar beleggen met positieve impact groter te maken. Een spannende en leuke klus! En eentje met in potentie grote impact. Bijvoorbeeld op de snelheid van de energietransitie en de opbouw van de circulaire economie. Want de kracht en omvang van het institutioneel kapitaal kan echt zaken in beweging brengen.

Wat neem je mee van Social Impact Factory naar deze nieuwe uitdaging?

Een duurzame, toekomstbestendige samenleving gaat niet alleen over het beschermen van ons milieu en het tegengaan van klimaatverandering. Het gaat vooral ook om mensen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen en niemand achterblijft? Ik hoop dat ik ook bij MN kan bijdragen aan de sociale innovatie om dat voor elkaar te krijgen.

Vind Krispijn Bertoen op LinkedIn

Werk met ons samen

Wil jij aan de slag met ons projectenteam?