Business dates XL – met Lage Weide

Op vrijdag 4 november vonden de Business Dates XL plaats. Onze members werden gekoppeld aan ondernemers van de Lage Weide. Een groot succes.

Rafaëla Pelleboer
Team Utrecht

Op vrijdag 4 november organiseerden we samen met de ILW Parkmanagement van de Lage Weide Business Dates XL. Er zijn 40 organisaties aan elkaar gekoppeld, bestaande uit sociale ondernemers van de Social Impact Factory en diverse ondernemers van Lage Weide.

Voor de deelnemende ondernemers waren het ‘blind dates’ en was het afwachten welke gesprekspartner ze zouden treffen. Door ILW Parkmanagement Lage Weide en de Social Impact Factory werden de dates goed voorbereid, zodat iedere ondernemer aan tafel kwam met een passende gesprekspartner.

Naast dat er genoten werd van een goedverzorgde lunch door De Utrechter werden kennis, ervaring en netwerk met elkaar gedeeld. Na de georganiseerde matches maakten verschillende ondernemers bovendien gebruik van het moment om nog een paar andere interessante partijen aan te spreken. Het initiatief mocht vanuit beide groepen ondernemers dan ook op groot enthousiasme rekenen. Met de uitwisseling van contactgegevens wordt ervoor gezorgd dat de deelnemers het contact (digitaal) kunnen voortzetten!

A network van people making impact

Get to know our network