Social Impact Factory

Organisatie

Meer over onze missie

Over onze organisatie

Sociaal ondernemerschap het nieuwe normaal

Bij de Social Impact Factory geloven we in ondernemerschap als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Dit noemen we sociaal ondernemerschap. Hierbij gaan maatschappelijke of ecologische doelen hand in hand met economische resultaten. Er wordt zo aan een duurzame oplossing voor maatschappelijke vraagstukken gewerkt.

Het onstaan

Van idee naar startup

Het idee van de Social Impact Factory is ontstaan tijdens de Social Enterprise Days in 2014. Tijdens deze dagen, waar ondernemers met elkaar in gesprek gingen over innovatieve ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, werd duidelijk dat er nog veel winst te behalen is uit de samenwerking tussen corporates, (semi)publieke organisaties en sociaal ondernemers.

 

Vanuit deze gedachte is Stichting Social Impact Factory ontstaan. De stichting startte in Utrecht, maar adviseert tegenwoordig organisaties en overheden op landelijk niveau over de toepassingen van sociaal ondernemerschap. Deze projecten leveren sinds de oprichting een waardevolle bijdrage aan het versnellen van de beweging naar sociaal ondernemerschap. Vanuit dat oogpunt is er in 2016 gekozen voor een fysieke locatie voor de Social Impact Factory. 

 

Deze locatie, in het centrum van Utrecht, biedt een permanent platform aan betrokken organisaties om hun kennis te delen, samen te werken en te innoveren op het gebied van sociaal ondernemerschap. De Social Impact Factory biedt kennis en een centraal gelegen plek om haar netwerk te ondersteunen en samenwerkingen te versterken. 

Stichting Social Impact Factory

Veel maatschappelijke vraagstukken schreeuwen om een antwoord. De Social Impact Factory koppelt (lokale) overheden, ondernemingen en initiatieven aan elkaar om een antwoord op deze maatschappelijke vraagstukken te vinden en vervolgens uit te voeren. De Social Impact Factory vervult daarbij niet alleen een faciliterende en verbindende rol, maar is ook bezig met daadwerkelijk doen. 

 

De Social Impact Factory is een stichting zonder winstoogmerk en houdt zich sinds 2016 bezig met het advieswerkzaamheden om de beweging naar sociaal ondernemerschap te versnellen. Elke sociale vraag wordt met een ondernemersvisie aangepakt. Op die manier levert het eindresultaat zowel winst voor de samenleving als financiële winst. Bij de Social Impact Factory wordt er kennis en een netwerk ingezet, om zo de weg naar sociaal ondernemerschap te versnellen.

De founding partners van stichting Social Impact Factory hebben er sinds de oprichting in 2016 voor gezorgd dat de beweging van sociaal ondernemerschap verder versneld kan worden.

Founding partners – Stichting Social Impact Factory

Samen met de Social Impact Factory werkt de gemeente Utrecht aan een bruisend ecosysteem van sociale startups.

Publieke sector
Logo Specialisterren

Specialisterren is de specialist voor testen van software en toonaangevend op het gebied van testautomatisering. Alle testers hebben een vorm van autisme, waarbij de inzet van hun talent en capaciteit centraal staat.

Logo EY

EY (Ernst & Young) is een internationaal opererend bedrijf op het gebied van accountancy, belastingadvies en bedrijfsadvies. Er werken meer dan 200.000 mensen in zo’n 150 landen.

Consultancy
Logo Rabobank

De Rabobank is een Nederlandse bank en onderdeel van de Rabobank Groep. De bank is een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland.

Logo Incluzio

De sleutel voor het realiseren van Incluzio’s ambitie ligt in het integraal organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau.

Kirkman Company zorgt voor succesvolle transformaties van organisaties. Samen met hen kan werkelijk iedere publieke en private organisatie 100% relevant worden voor alle stakeholders.

Het Social Entrepreneurship Initiative (UU) organiseert diverse evenementen die gericht zijn op verbinden, het delen van kennis en het agenderen van belangrijke thema’s rond sociaal ondernemerschap.

Educatie

Social Impact Factory Utrecht

In 2017 is Social Impact Factory Utrecht opgericht. Vanuit deze locatie biedt de Social Impact Factory een centrale locatie voor start-ups, corporates en (semi-) publieke instellingen. Wat hen bindt, is dat zij impact willen maken met hun onderneming.

 

Social Impact Factory Utrecht is ontstaan door een samenwerking tussen onze founding partners. Gezamenlijk hebben zij, in samenwerking met de Gemeente Utrecht, de invulling gegeven aan dé hotspot voor sociaal ondernemerschap in het hart van Nederland.

De founding partners zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Social Impact Factory Utrecht. 

 

Wist je dat?

Deze founding partners elkaar kennen vanuit het B corp netwerk? Dit is een internationaal netwerk van organisaties (o.a. Danone, Triodos Bank) die samenwerken om sociaal ondernemerschap het nieuwe normaal te maken.

 

B corp staat voor: Benefit Corporation. Bedrijven die B Corp gecertificeerd zijn, hebben zich aan specifieke regels te houden.  Bij iedere beslissing die zij maken, moeten ze rekening houden met de impact ervan op hun werknemers, klanten, leveranciers, de samenleving en het milieu. 

Founding partners – Social Impact Factory Utrecht

Alfa Accountants helpt sociaal ondernemers onder meer met het inzicht dat er bij een duurzaam bedrijf ook een duurzame boekhouding hoort.

Financiële dienstverlening

Kirkman Company zorgt voor succesvolle transformaties van organisaties. Samen met hen kan werkelijk iedere publieke en private organisatie 100% relevant worden voor alle stakeholders.

BvdV heeft de kennis en ervaring in huis om ondernemers bij te staan in alle geschillen en vraagstukken waar zij mee te maken krijgen.

Advocatuur
Werk met ons samen

Wil jij aan de slag met ons projectenteam?