Van impact plan naar impact journey

Voor bedrijven

Wij helpen jou concrete stappen te zetten om middels ondernemerschap maatschappelijke impact te realiseren. Wij gebruiken de Sustainable Development Goals (SDGs) als taal voor impact maken.

Organisaties met succes in 2030, bepalen vandaag hun maatschappelijke rol.

Cocreatie tussen innovatieve (sociaal) ondernemers en organisaties met schaal en een bewezen businessmodel is dé formule die het snelst tot de meeste impact leidt. Wij helpen jou om dit te bereiken door het opstellen van een Impact Plan, waarin we de Impact Journey voor jouw organisatie uitstippelen. We starten met het definiëren van de gewenste IMPACT, verbinden je aan de juiste partijen in ons netwerk om een PACT mee te sluiten en gaan samen aan de slag: ACT.

Projecten

Ga met ons van praten naar doen

IMPACT journey
PACT journey
ACT journey
Impact
Pact
Act

Begin aan jouw impact journey

We beginnen met het ophalen en (her)definiëren van jouw impactdoel. We bepalen op welke SDGs je impact wilt maken, de manier waarop, waarom en hoe dat bijdraagt aan de doelstellingen van jouw organisatie. Daarna bepalen we de de deliverables en bijbehorende resources.

 

In een startsessie zorgen we ten slotte voor genoeg draagvlak om de volgende stap te zetten. Zo neem je jouw hele organisatie mee.

Verbind je aan de juiste partners

We brengen in kaart voor welke deliverables samenwerking met andere partijen gewenst is. Bestaande samenwerkingsverbanden en partners worden onderzocht en vervolgens aangevuld met nieuwe partners uit ons netwerk.

 

Met bestaande én nieuwe partners definiëren we een gezamenlijk impactdoel. Zo creëren we nieuwe samenwerkingen.

Start met impact maken

In de laatste fase van de Impact Journey gaan we van praten naar doen. We starten met een kick-off waar onder andere change management en samenwerkingsvormen aandacht krijgen. We sturen daarna regelmatig bij en bepalen aan het eind van de Impact Journey in hoeverre jouw impactdoel behaald is. Hierbij is altijd ruimte voor herdefiniëren en bijstellen.

 

Ten slotte zorgen we ervoor dat de Impact Journey geborgd is in jouw organisatie. Zo kun je langdurig impact blijven maken.

Werk met ons samen

Wil jij aan de slag met ons projectenteam?