Thema Vluchtelingen

De Social Impact Factory heeft veel kennis over vluchtelingen en werk. Wij geloven dat werk de beste manier is om te integreren. Vluchtelingen hebben ervaringen en contacten met bedrijven nodig. Onze kracht is ons netwerk van sociaal ondernemers die gewend zijn te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én onze kennis over hoe gemeente die ondernemers kan ondersteunen.

2016-2018: Plan Einstein
De Social Impact Factory is onderdeel van
Plan Einstein: Een tweejarig Europees project dat een ondernemend programma rondom leren en wonen voor vluchtelingen én wijkbewoners in de wijk Overvecht in Utrecht aanbiedt. Onze uitvoeringspartners zijn de Gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, Universiteit Utrecht, de Volksuniversiteit en SOCIUS. Er zijn geen ingangseisen wat betreft taal, status of niveau. Alle vaardigheden die de deelnemers opdoen zijn future free.

Wij verzorgen een praktijkprogramma rondom ondernemerschap. Door meeloopdagen bij bedrijven, maandelijkse events, maatschappelijke wijkprojecten, individuele coaching en begeleiding bij het opzetten van een eigen onderneming werken we samen met de deelnemers aan hun professionele toekomst. Plan Einstein wordt gefinancierd door het Europese fonds voor Urban Innovative Actions, zodat deze innovatieve manier van opvang als voorbeeld kan dienen voor de rest van Europa. Plan Einstein is een unieke mix van voorzieningen voor zowel asielzoekers als wijkbewoners. Hier realiseren we sociale impact! Wil je meer weten over Plan Einstein? Mail naar einstein@socialimpactfactory.com.

2016: Matchingsevent
De Factory heeft afgelopen jaren goede resultaten geboekt in het begeleiden van statushouders naar werk in de gemeente Utrecht. In samenwerking met de Utrechtse Uitdaging en de Gemeente Utrecht organiseerden we een meet & greet voor statushouders en bedrijven in Utrecht die werkervaringsplekken boden: “Utrecht opent deuren voor ongekend talent.” Maar liefst 53 matches waren het resultaat.

Kansen bieden aan statushouders: De Menukaart
Ook hebben we een overzichtsdocument ontwikkeld omtrent vluchtelingen en werk: Kansen bieden aan statushouders – de Menukaart
. Het geeft inzicht in wet- en regelgeving rondom vluchtelingen en werk, goede voorbeelden, ervaringen van werkgevers en vluchtelingen, instrumenten die bijvoorbeeld gemeente Utrecht inzet om de arbeidsparticipatie te bevorderen en achtergrondinformatie over cultuur en taalverwerving. Dit document is ontwikkeld voor het Initiate programma van VNG.