Wat doen wij voor jou?

De Social Impact Factory brengt verschillende werelden bij elkaar. Lees hieronder wat we voor jou (lokale overheid, sociaal ondernemers, bedrijven en buurtinitiatieven) kunnen betekenen als je partner van ons Factory Ecosysteem bent. Daarnaast organiseren we regelmatig in de Social Impact Factory Utrecht Meet & Greets om elkaar te ontmoeten en te zien wat de Factory voor jou doet. Bekijk onze agenda om te zien wanneer de eerstvolgende Meet & Greet plaatsvindt.

(Lokale) overheid:

Samen met lokale overheden bouwt de Social Impact Factory ecosystemen rondom sociaal ondernemerschap. Zo maken we impact! Onze dienstverlening aan lokale overheden is maatwerk.

 • We maken inzichtelijk voor een gemeente of provincie welke kansen we zien om sociaal ondernemerschap te stimuleren. Dit vertalen we naar concrete plannen en ideeën om mee aan de slag te gaan. Dit doen we samen met medewerkers en (sociaal) ondernemers uit de regio.
 • Ook kan een gemeente eigenaar van een challenge worden. Binnen een half jaar is er dan samen met de Social Impact Factory en andere ondernemingen en initiatieven een oplossing gecreëerd voor een maatschappelijk vraagstuk. Deze oplossingen worden concreet toegepast in de praktijk. De Social Impact Factory biedt ook begeleiding voor zowel het testen van de oplossing, als het meten van de gerealiseerde impact en het vormgeven van de samenwerking tussen de ondernemer(s) en challenge-eigenaar op lange termijn.
 • Wil je als gemeente een eigen lokale Social Impact Factory starten? Dan zorgen wij voor alle benodigde randvoorwaarden.
 • Landelijk biedt de Social Impact Factory kennisdeling aan over sociaal ondernemerschap, best practices, middelen en methodieken.
 • Op de Social Impact Market kun je groener en socialer inkopen. Hier kan invulling gegeven worden aan de social return verplichting.
 • De Social Impact Factory heeft veel kennis over het domein vluchtelingen en de wet- en regelgeving rondom vluchtelingen en werk. We hebben goede resultaten geboekt in het begeleiden van statushouders naar werk en zijn betrokken bij projecten rondom dit thema.
 • We bieden verschillende evenementen en programma’s aan.

 

Op de kaart hierboven kun je zien in welke gemeenten in Nederland we al concreet aan de slag zijn. Mail voor meer informatie hallo@socialimpactfactory.com.

Sociaal ondernemers:

 • Als sociaal ondernemer krijg je vaak de vraag wat je maatschappelijke impact is. Onder de pijler ‘actief veranderen’ bieden we in samenwerking met Sinzer tools voor impactmeting aan om dit meetbaar te maken.
 • Ook bieden we het incubatie- en acceleratieprogramma aan. Het incubatieprogramma helpt je in vier maanden of een initiatief of ondernemersidee te ontwikkelen tot een businesscase. In het acceleratieprogramma werkt een sociaal ondernemer vier maanden aan de doorontwikkeling van zijn businessplan. Beide programma’s bestaan uit een aantal workshops, waarvan sommige open staan voor losse inschrijvingen.
 • Sociaal ondernemers kunnen meewerken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in een challenge. Meedoen aan een challenge kan ook leiden tot nieuwe verdienmodellen.
 • Sociaal ondernemers kunnen sociale producten en diensten aanbieden of inkopen op onze online marktplaats: De Social Impact Market. Lees hier alles over aanbod en deelname.
 • Als je een social return verplichting hebt bij deelnemende gemeenten, kunnen we kosteloos helpen invulling daaraan te geven.
 • We bieden regelmatig trainingen, evenementen en netwerkbijeenkomsten rondom sociaal ondernemerschap en impact maken aan.

Bedrijven en instellingen:

 • Bedrijven kunnen samen met ons aan de slag met sociaal inkopen.
 • Bedrijven kunnen hun inkoopvraag stellen op de Social Impact Market.
 • We kunnen gezamenlijk een maatschappelijk vraagstuk oppakken door het opzetten van een challenge.
 • We kunnen inzichtelijk maken hoe je als bedrijf je bezig kan houden met sociaal ondernemerschap. Deze inzichten zetten we om naar we naar concrete plannen en ideeën, klaar om mee aan de slag te gaan. Ook kunnen we je helpen een eigen ecosysteem te creëren rondom het thema sociaal ondernemerschap.
 • Bedrijven kunnen aansluiten bij het Leernetwerk Buy Social.

(Buurt)initiatieven: