Sociaal ondernemerschap in Utrecht illustratie

Privacy Policy

De Social Impact Factory is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
+31 30 22 71 812

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Social Impact Factory verwerkt verschillende persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens omdat je je hebt aangemeld voor evenementen, omdat je een vergaderruimte en/of werkplek bij ons hebt geboekt of omdat je bij ons werkt of met ons samenwerkt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • foto’s;
 • CV / werkgeschiedenis.

We gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • het verwerken van de reservering van een werkplek of vergaderruimte;
 • de werving en selectie van medewerkers en / of stagiaires;
 • het verwerken van inschrijvingen voor een evenement;
 • marketing- en communicatiedoeleinden voor Social Impact Factory.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Social Impact Factory mee werkt worden altijd door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Social Impact Factory) verwerkt. De Social Impact Factory neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Social Impact Factory bewaart de persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij de wet Social Impact Factory tot andere bewaartermijnen verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Social Impact Factory verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor communicatie vanuit de organisatie. We verkopen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die in opdracht van Social Impact Factory gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij op dezelfde veilige manier met jouw vertrouwde gegevens werken. Social Impact Factory blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ons cookiebeleid

Op de website van Social Impact Factory maken wij gebruik van functionele en technische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen optimaliseren;
 • het verzamelen van gegevens van onze websitebezoekers om onze algemene communicatie over onze producten en diensten te verbeteren;
 • het (tussentijds) bewaren van informatie die nodig is om de websites goed te laten werken.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Social Impact Factory neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan ontvangen wij graag een email via hallo@socialimpactfactory.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Social Impact Factory. Ook is er het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je ons de opdracht kunt geven om de persoonsgegevens die wij bezitten in een computerbestand naar jou of een door jouw gewenste organisatie te sturen. Wil je gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Stuur dan jouw verzoek naar hallo@socialimpactfactory.com.

Let op! Het is belangrijk dat we weten dat het verzoek door jou gedaan is. We vragen je daarom een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Social Impact Factory zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op het verzoek reageren.