Debat met de stad – Energiebewust wonen

In deze editie van Debat met de Stad gaat het over hoe we met elkaar een beweging in gang kunnen zetten richting energiezuinigere woningen.

Affordable And Clean Energy Sustainable Cities And Communities

Motiveren en inspireren

Op woensdag 4 november zullen bovenstaande partijen (digitaal) samenkomen om te praten over energiebesparing in woningen. Het zal hier gaan over welke initiatieven er al zijn en hoe we met elkaar een beweging in gang kunnen zetten richting energiezuinigere woningen. Als publiek kun je actief deelnemen in de discussie en vragen stellen aan de sprekers.

In verband met de corona maatregelen zal het debat digitaal plaatsvinden via Zoom.

COVID-19 update

Veilig werken en vergaderen