Debat

Debat met de Stad

Samen staan we sterk Tijdens dit debat op 8 september zullen partijen samenkomen om te praten over waterberging en klimaatadaptatie in de stad Utrecht.

Sustainable Cities And Communities
Debat

Wateroverlast in de stad: hoe kunnen we dit samen oplossen?

Motiveren en inspireren

Op dinsdag 8 september zullen partijen samenkomen om te praten over waterberging en klimaatadaptatie in de stad Utrecht. Het zal hier gaan om huidige problemen, maar de focus ligt vooral op de oplossingen die we samen in onze stad kunnen bereiken. We hopen hiermee bewoners te motiveren en inspireren om hun eigen omgeving en daarmee de stad waterbestendiger te maken. Als publiek kun je ook actief deelnemen in de discussie en vragen stellen aan de sprekers. Na afloop is er een borrel waarin je de ideeën met elkaar kan bespreken.

Stichting Duurzame Week

Het Debat met de Stad worden in het kader van de duurzame maanden gehouden. Elke tweede dinsdag van de maand wort het Debat met de Stad georganiseerd over een uitdaging in de stad Utrecht op het gebied van duurzaamheid. Op de website van Duurzame Week kun je meer informatie vinden over de activiteiten in het najaar (www.duurzameweek.nl)

Zodra de locatie bekend is zal dit getoond worden op de pagina van de Social Impact Factory.

COVID-19 update

Veilig werken en vergaderen