Global Goal 12

Global Goal 12: Duurzame productie en consumptie

Global Goal 12 richt zich op duurzame productie en consumptie. Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Marit Merkus
Auteur
Global Goal 12

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. En daarnaast op het tegengaan van voedselafval en -verspilling, beperken van afvalproductie via preventie en hergebruik,  verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging.


Vervuilende energiebronnen

Zo moet het gebruik van vervuilende energiebronnen teruggeschroefd. Want ondanks de technologische vooruitgang zullen OECD-landen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020. We moeten zorgen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is – slechts drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – minder vaak vervuild en verspild wordt.

Voedselproductie
Op het gebied van voedselproductie moet de verdeling beter. Terwijl er bijna 800 miljoen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben.

Groene levensstijl
Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om in de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

Hogeschool Utrecht en Global Goal 12
Wist je dat Hogeschool Utrecht op allerlei manieren bezig is met duurzame consumptie en productie? Van duurzame watertappunten tot gezonde bedrijfscatering, afvalinzameling en bio bekers voor koffie en thee. Lees er hier meer over.


Bronvermelding:

OneWorld

VNG

HU

Our booking system