Global Goal 16

Global Goal 16: Vrede en Veiligheid

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, want vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom.

Marit Merkus
Auteur
Global Goal 16

Global Goal 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er bijna geen ontwikkeling mogelijk. Corruptie, diefstal en belastingontwijking kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Geld dat goed gebruikt kan worden voor armoedebestrijding of om kinderen naar school te laten gaan. En de helft van basisschoolleerlingen in conflictgebieden verlaat school zonder diploma.

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

Geweld en corruptie

Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.

Recht

Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden.

U-2B Heard

U-2B Heard! is een werkgroep vóór en dóór (kwetsbare) jongeren in Utrecht die in aanraking zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties, door bijv. het hebben van schulden of problemen in de familiekring. Zij informeren en adviseren de jongeren over alle zaken rondom woonvoorzieningen, dagbestedingen, actuele thema’s , problemen en alles wat ze maar willen weten in deze situatie.

De groep U-2B Heard! onderscheidt zich door de actieve participatie van jongeren uit Utrecht, allen afkomstig uit verschillende wooninstellingen en achtergronden maar met één doel: een stem en gezicht geven aan de doelgroep in de stad Utrecht.

Vrede en veiligheidOur booking system