Global Goal 17

Global Goal 17: Samenwerken

Global Goal 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Marit Merkus
Auteur
Global Goal 17

“De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to-do lijst voor mensen en de planeet, en een blauwdruk voor succesWe zullen ook een nieuw mondiaal partnerschap nodig hebben. We hebben actie nodig van iedereen, overal. Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onze gids.” zei VN-Secretaris-Generaal Ban ki-Moon bij de lancering van de SDGs

SAMENWERKEN

Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen.

De officiële ontwikkelingshulp (ODA) bedroeg 135,2 miljard dollar in 2014, het hoogste niveau ooit. De schuldenlast van de ontwikkelingslanden blijft stabiel op ongeveer 3 procent van de exportinkomsten. Het aantal internetgebruikers in Afrika bijna verdubbeld in de afgelopen vier jaar, maar meer dan 4 miljard mensen maken geen gebruik van het internet, en 90 procent van hen woont in ontwikkelingslanden.

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

INVESTERINGEN

Investeringen op lange termijn, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, zijn nodig, met name in ontwikkelingslanden, in duurzame energie, infrastructuur en vervoer, alsook informatie- en communicatietechnologie. Regelgeving moet worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Nationale toezichtmechanismen zoals rekenkamers en wetgeving moeten worden versterkt.

ECONOMIC BOARD UTRECHT

Vertaalt de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio Utrecht naar meer banen en investeringen. Denk aan de vraag naar oplossingen voor bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen, ouder wordende mensen, digitalisering en slimme, schone mobiliteit. Dit vraagt nieuwe competenties van de professional van de toekomst en gerichte internationalisering van de regio. Ook intensieve samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven is noodzakelijk.

EBU vormt  in het Get Connected netwerk coalities tussen betrokken partijen. Voor het versterken van bestaande initiatieven, voor matchmaking en voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Maak kennis met ons netwerk