Spaarvarken| The Next Generation

NewFuture@Work

We hebben de markt gevraagd om met innovatieve oplossingen te komen voor schuldenproblematiek onder jongeren in de gemeente Haarlem.

Amber Bleeker
Auteur
Spaarvarken| The Next Generation

Gemeente Haarlem wilde schuldenproblematiek onder jongeren aanpakken, waarbij jongeren individueel begeleid werden door coaches. Om deze jongeren duurzaam op weg te helpen naar financiële zelfredzaamheid, was echter ook werk en/of opleiding nodig. Daarom hebben we ondernemers gevraagd of en hoe ze financieel en economisch kwetsbare jongeren een (werk)ervaringsplaats konden bieden. Een plek passend bij hun leefwereld. Het einddoel: een betaalde baan voor de jongere in de organisatie of instroom in een opleiding.

Wat hebben we gedaan?

We hebben gedurende zes maanden met een team vanuit de gemeente Haarlem het challengeproces doorlopen om tot innovatieve en ondernemende oplossingen, zijnde (werk)ervaringsplaatsen voor deze jongeren, te komen. Na de verkenning, waarin input werd verzameld en verschillende partijen werden betrokken is een uitvraag (call to action) de markt in gestuurd. Uit de vele plannen die werden ingediend door sociale ondernemingen, zijn er drie gekozen: Stichting MEO, EventQuality en De Koekfabriek. Met deze drie ondernemingen zijn we actief aan de slag gegaan om hun plannen uit te werken en ze klaar te stomen voor de finale in januari 2018. Tijdens de finale verdeelde de jury het startbudget van €60.000 over de drie ondernemingen, waarmee ze hun pilot konden financieren.

Uitkomsten

  • Stichting MEO is een professioneel mediabureau voor non-profitorganisaties. Zij bieden als leerwerkbedrijf een betaalde baan aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, met professionele begeleiding. Een deel blijft bij MEO werken en een deel stroomt uit in een leuke baan in groeiende mediasector.
  • EventQuality (B-Challenged) is een stichting die samen met hun dochterorganisatie Eventshands werkervaringstrajecten aanbiedt in de evenementenindustrie. Inhoudelijke training, groepsprocessen, werkervaring en coaching stomen de jongeren klaar voor banen in de evenementenindustrie.
  • De Koekfabriek is opgericht om mensen te voorzien van een plek in de maatschappij. Het werk bij de Koekfabriek is zinvol en uitdagend. De koek, een product om trots op te zijn!

Our booking system