Global Goal 1

Global Goal 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

Global Goal 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven.

Esmé van Dijk
Auteur
Global Goal 1

Global Goal 1 gaat over het halveren van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, het zorgen voor gelijke toegang tot basisvoorzieningen en gelijke economische rechten en het vergroten van weerbaarheid van mensen in kwetsbare situaties.

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Ook is bepaald dat alle landen zich moeten inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid. Daarnaast moet het niet mogelijk zijn dat mensen in armoede kunnen raken door werkloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. Als dit gebeurt dan moet je terug kunnen vallen op sociale systemen die je ondersteunen.

Ook moeten alle mannen en vrouwen, en vooral arme en kwetsbare mensen, recht hebben op economische middelen als land, technologie en financiële dienstverlening, zoals microfinanciering. Maar dit houdt ook in het recht om te werken In doel één staat ook beschreven dat alle landen ervoor moeten zorgen dat arme mensen minder geraakt kunnen worden door natuurrampen, of sociale en economische crises.

De Armoedecoalitie Utrecht

De Armoedecoalitie Utrecht bundelt de krachten van grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Doel is de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale uitsluiting tegen te gaan.

Lees hier meer!


Our booking system