Global Goal 10

Global Goal 10: Gelijke kansen voor iedereen

Global Goal 10 gaat over gelijke kansen voor iedereen, alle mensen moeten betrokken worden bij de sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

Marit Merkus
Auteur
Global Goal 10

Global Goal 10 gaat over gelijke kansen voor iedereen, alle mensen moeten betrokken worden bij de sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij. Het terugdringen van ongelijkheid in en tussen landen.

Het doel beschrijft hoe er meer aandacht besteed moet worden aan de inkomensgroei van arme mensen. Sterker nog, het inkomen van de armste mensen uit de samenleving moet in 2030 sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde.

Behalve aandacht voor inkomen is er binnen dit doel ook focus op migratie. Migratie en mobiliteit van mensen moet beter en veiliger georganiseerd worden. Ook moet er een einde komen aan discriminerende wetten en praktijken die de verdeeldheid en ongelijkheid alleen maar doen toenemen.

Plan Einstein: Samen leven, samen leren en samen werken. Gelijke kansen voor iedereen.

Plan Einstein en SDG10

Een mooi voorbeeld van een project dat zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen, is Plan Einstein:  Samen leven, samen leren en samen werken. Nieuwkomers leven, leren en werken zij aan zij met buurtbewoners en andere betrokkenen.

Plan Einstein is in 2016 gestart. Het is een initiatief van de gemeente Utrecht, samen met de Social Impact FactorySociusUtrecht Center for International Entrepreneurship (onderdeel van de Universiteit Utrecht), Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en de Volksuniversiteit Utrecht. Daarnaast is het COA betrokken, en onderzoeken de universiteiten van Oxford en Roehampton de impact en resultaten van het project op de wijk en de stad. Veel wijk- en buurtorganisaties leveren ook een bijdrage. Vrijwilligersorganisaties waarmee de gemeente binnen Plan Einstein samenwerkt zijn onder andere Welkom in UtrechtNew Dutch Connections en de Vrijwilligerscentrale Utrecht.


Our booking system