Global Goal 5

Global goal 5: Gendergelijkheid

Global goal 5: Gendergelijkheid. In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, zowel binnen de politiek, de economie en het openbare leven.

Marit Merkus
Auteur
Global Goal 5

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, zowel binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Ook al is in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben, toch laat de praktijk iets anders zien. Vrouwen en meisjes worden nog vaak achtergesteld ten opzichte van mannen en jongens.

Global Goal 5 stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming.

Wist je dat… 

Mannen in 18 landen hun vrouwen wettelijk mogen verbieden om te werken? Dat tenminste 200 miljoen vrouwen en meisjes in 30 landen zijn blootgesteld aan vrouwelijke genitale verminking? Dat in 38 landen vrouwen en meisjes geen erfrechten hebben?

En

Dat meer dan 100 landen inmiddels actie ondernomen hebben en budget vrijgemaakt hebben ter bevordering van gendergelijkheid? Dat in Azië het risico voor meisjes om in hun kindertijd te trouwen sinds 2000 met 40% is afgenomen? Dat in 46 landen vrouwen inmiddels meer dan 30% van de zetels in de landelijke politiek bekleden?

Initiatieven in Utrecht

In Utrecht zetten diverse organisaties zich in voor mensenrechten. De site HumanRightsUtrecht.nl is een middel om deze organisaties met elkaar in contact te brengen. Vier keer per jaar organiseert de Mensenrechtencoalitie samen met één of meerdere partners uit het netwerk een Mensenrechten café. Dit is dé plek voor ontmoetingen en informatie op het gebied van de mensenrechten, lokaal en internationaal.

Global Goals inloop woensdag

Ben je op zoek naar samenwerking of wil je meer informatie over de Global Goals? Kom dan langs bij het Global Goals inloopspreekuur, dat elke woensdag plaatsvindt in de Social Impact Factory tussen 14:00 – 17:00.

Stuur een mailtje en maak een afspraak.

17 doelen die je deelt: Chahrazad | Vrouwen en mannen overal gelijkwaardig (SDG5) from Utrecht4GlobalGoals on Vimeo.


Bronvermelding;

United Nations

Utrecht4GlobalGoals

Human Rights Utrecht

Our booking system