future

Vacature – Programmamanager Futureproof

Vacature voor Programmamanager - Futureproof. Een landelijk programma waarmee we sociaal ondernemerschap voor alle Nederlandse jongeren toegankelijk maken.

Marije Hoogendoorn
Auteur
future
Looptijd van 24 maanden, 1 april 2020 t/m 31 maart 2022 
Vacature voor in eerste instantie 16 uur in de week 

Starters4Communities, Social Impact Factory, Fawaka Ondernemersschool en Social Enterprise NL hebben de krachten gebundeld en starten binnenkort een ambitieus landelijk programma genaamd Futureproof. Met Futureproof willen we sociaal ondernemerschap voor alle Nederlandse jongeren toegankelijk maken en hen aanzetten tot actie met maatschappelijke impact, terwijl zij zichzelf ontwikkelen en hun toekomstperspectief vergroten. In totaal ambiëren we om ruim 900 jongeren door middel van sociaal ondernemerschap te inspireren en activeren. Dit doen we vanuit drie principes: inclusief, actiegericht, toekomstbestendig. 

Futureproof bestaat uit drie programma’s, ontworpen voor specifieke doelgroepen vanuit de expertise van de aangesloten partners. 

 • Een Voortgezet Onderwijs-programma voor jongeren in de leeftijd van 14 – 18 jaar. 
 • Een Regionaal Opleidingscentrum-programma voor leerlingen in de leeftijd van 16 – 27 jaar.
 • Een buitenschools “oriëntatieprogramma” voor leerlingen in de leeftijd 18 – 27 jaar. Dit traject is voornamelijk geschikt voor jongeren die zich willen oriënteren op hun volgende stap in studie of werk, terwijl zij zich inzetten voor de samenleving. 

Futureproof maakt deel uit van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en wordt gefinancierd vanuit een verkregen subsidie vanuit de 4e tranche: Maatschappelijke Diensttijd groeit naar een landelijk dekkend netwerk. Voor meer informatie over de MDT, zie de website van ZonMw en de website Doe mee met MDT. 

Context samenwerkende organisaties en governance 

Futureproof is het resultaat van een nieuwe samenwerking georganiseerd in een consortium. Dit consortium bestaat uit een viertal organisaties; Starters4Communities (S4C), Social Impact Factory (SIF), Fawaka Ondernemersschool (Fawaka) en Social Enterprise NL (SE NL). 

 • Het consortium wordt aangestuurd door de stuurgroep bestaande uit de directie vanuit de consortiumpartners. De stuurgroep stelt de strategie en bijhorend beleid vast en gaat over de budgetverdeling, monitoring en rapportage voortgang en eventuele vereiste bijsturing. De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor Futureproof. De penvoerder van het consortium (Starters4Communities) is voorzitter van de stuurgroepvergaderingen. 
 • De projectgroep bestaat uit de uitvoerende projectleiders van elke organisatie. De projectgroep is verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van de programma’s (aangestuurd vanuit de diverse consortiumpartners). De projectgroep komt elke maand bijeen om praktische zaken, voortgang en programma-inhoudelijke aanpassingen te bespreken. 

We make changemakers 

Verantwoordelijkheden programmamanager 

De programmamanager opereert onafhankelijk van de individuele consortiumpartners, in opdracht van het consortium als geheel. De programmamanager heeft als belangrijkste functies: 

1) Het bewaken van de naleving van de strategie, voortgang en kwaliteit om van Futureproof een hoogwaardig, succesvol programma te maken.

2) Zorg dragen voor de randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking tussen de consortiumpartners; agenderen van strategische zaken en bijhorend beleid, zoals o.a. stakeholdersbeleid, PR-beleid, borgingstrategie, communicatie naar financierders. 

De taken van de programmamanager betreffen het: 

 • vervullen van de secretaris rol van de stuurgroep. 
 • Organiseren en voorzitten van de projectgroep vergaderingen. Praktisch houdt dit in: verzameling agendapunten van partners, agenda’s opstellen voor de consortiumoverleggen van de stuurgroep en de projectgroep, notulen opstellen en verspreiden, bijhouden van gestelde mijlpalen en deadlines, agenderen van kritieke punten of vertragingen in de uitvoering van het Plan van Aanpak en/of het behalen van gestelde doelen. Daarnaast: 
 • Beheer voeren over de strategie en bijbehorende documenten zoals het communicatieplan, stakeholderbeleid, monitoring- & evaluatiestrategie, etc. De programmamanager is niet verantwoordelijk voor de opstelling van deze documenten, maar draagt zorg voor de planning en naleving hiervan. 
 • Bewaken van de doelstellingen en verantwoordingseisen ZonMw en andere financierders. 
 • Initiëren van continue verbetering van monitoring- & evaluatieprocedures om kwaliteit en impact te verhogen. 
 • Bewaken voortgang programma’s en opschalingsproces. 
 • Bewaken naleving wet- en regelgeving. 
 • Agenderen dat er actief aan de toekomstige borging wordt gewerkt. 

In overleg kunnen de taken van de programmamanager in de toekomst veranderen en/of uitgebreid worden en ook het opstellen van de voortgangsrapportages aan ZonMw en andere financierders betreffen. Na 6 maanden evalueren we het aantal uren en de verantwoordelijkheden die vallen onder deze rol. 

Profiel

Een sterke persoonlijkheid die naast de onderstaande vaardigheden ook beschikt over affiniteit met de doelstellingen van Futureproof. Ervaring in het werken met kleinere non-profit organisaties, (social) start-ups en/of scale-ups is een pré. We zoeken een enthousiaste professional met ervaring in het in goede banen leiden van een landelijk programma.

Benodigde vaardigheden:

 • Minimaal 3 jaar ervaring met projectmanagement met meerdere interne en externe stakeholders
 • Ervaring met grootschalige multi-site projecten
 • Skills en tools voor projectmanagement
 • Ervaring met bijhouden van budgetten/financiële monitoring
 • Assertief en direct, durft aan te spreken en neemt initiatief
 • Kennis van procesverbetering
 • Kennis van tijdsbeheer en analyse
 • Strategische netwerkvaardigheden

Wat bieden wij?

 • Jij gaat deel uitmaken van een vernieuwende en pionierende beweging en gemotiveerd team om sociaal ondernemerschap in Nederland te versterken.
 • Een dienstverband voor in eerste instantie 16 uur in de week, salaris marktconform voor het sociale domein, op basis van ervaring. Na een periode van 6 maanden evalueren we over de voortgang en de invulling en uren van de programmamanager en sturen waar nodig bij.
 • Werkplekken bij de Social Impact Factory in Utrecht en Impact HUB Amsterdam. Gezien de landelijke aard van het programma zal reizen onderdeel uitmaken van deze rol en is het mogelijk om werkzaamheden op diverse locaties te verrichten.

Procedure

 • Herken jij jezelf in dit profiel en word je enthousiast van deze opdracht? Stuur dan een korte motivatie met toelichting waarom jij geschikt bent, met link naar jouw up-to-date LinkedIn profiel, naar: hallo@areyoufutureproof.nl.
 • Indien er onduidelijkheden zijn kun je voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Manon Becher, directeur van Starters4Communities, bereikbaar op 06 8396 6943. Laat bij geen gehoor een voicemail achter met de reden van je telefoontje.
 • Deadline voor reacties: zondag 15 maart. De gesprekken staan gepland op maandag 23 maart en dinsdag 24 maart tussen 09.30 – 13.00 uur bij de Social Impact Factory te Utrecht.
sociaal ondernemerschap
Een netwerk van impactmakers

Maak kennis met ons netwerk