Global Goal 11

Global Goal 11: Leefbare, duurzame steden

Global Goal 11: Leefbare, duurzame steden. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Marit Merkus
Auteur
Global Goal 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Dat is waar global goal 11 voor staat. 

Duurzame groei is de grootste uitdaging van steden van de toekomst. Ook al bedekken alle steden slechts drie procent van al het landoppervlakte, toch zijn ze goed voor zo’n 60 tot 80 procent van alle energieconsumptie en zo’n 75 procent van de carbon emissies. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid.

De helft van de wereldbevolking, dat is zo’n 3.5 miljard mensen, woont in de stad. En de verwachting is dat dat aantal alleen maar toeneemt: in 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Vrijwel al deze verstedelijking, 95 procent, vindt plaats in ontwikkelingslanden. Helaas bevat die groei van ‘stedelijk gebied’ ook sloppenwijken. Nu wonen er al 823 miljoen mensen in die sloppenwijken, maar dat aantal zal blijven groeien.

De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.


Get to know our network