Good for we

De Social Impact Factory creëert samen met organisaties, sociaal ondernemers en initiatieven ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In de Factory wordt elke sociale vraag met een ondernemersvisie benaderd: het product levert zowel winst voor de samenleving als financiële winst op om zo voort te kunnen bestaan. Het concept is ontwikkeld in Utrecht met als ambitie de kennis en tools te delen met andere gemeenten en zo landelijke dekking te bieden.

Meer over:

Social Impact Factory