De Sustainable Development Goals

Sociaal en duurzaam ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel. We vinden het dan ook belangrijk om aandacht te geven aan de 17 Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties heeft opgesteld. Deze 17 doelstellingen worden ook wel de SDG’s of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd.  Wat zijn de Sustainable Development Goals? De sustainable development […]

Marije Hoogendoorn
Auteur

Sociaal en duurzaam ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel. We vinden het dan ook belangrijk om aandacht te geven aan de 17 Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties heeft opgesteld. Deze 17 doelstellingen worden ook wel de SDG’s of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd. 

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De sustainable development goals zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties, en hebben als doel in 2030 een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld te bereiken. Bij ieder doel zijn manieren aangegeven om bij te dragen aan het halen van de doelstellingen. Hoewel er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt, heeft de huidige pandemie voor tegenslagen gezorgd. Zo is er sprake geweest van een toename in huiselijk geweld, wordt economische groei op veel plekken niet gerealiseerd, en dreigt er een toename van het aantal mensen dat in armoede leeft.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

SDG 1. Geen armoede

Beëindig armoede in al haar vormen, overal ter wereld. 

Er leven momenteel meer dan 700 miljoen mensen in extreme armoede. De ontwikkeling van de corona crisis kan ervoor zorgen dat alle positieve resultaten van het verleden ongedaan worden gemaakt, waardoor het aantal mensen dat in armoede leeft kan toenemen met ruim 500 miljoen

SDG 2. Geen honger

Beëindig hongersnood, bereik voedselzekerheid en promoot duurzame landbouw. 

Ook in 2020 vindt er nog veel voedselverspilling plaats. Een derde van al het voedsel wordt verspild, en dat terwijl zo’n 8,9% van de wereldbevolking honger lijdt. De voornaamste oorzaken van honger zijn (gewelds)conflicten, klimaatverandering en economische tegenslagen. 

SDG 3. Gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

Voor de coronacrisis zijn er grote stappen gemaakt op dit punt. Veel ziektes zijn uitgeroeid, en vaccins zijn toegankelijker geworden. In de toekomst blijft dit ook dan ook een belangrijke doelstelling.

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

Garandeer inclusiviteit en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs

Overal ter wereld zijn er nog steeds mensen die geen toegang hebben tot onderwijs. De levenslange mogelijkheid om te kunnen leren moet daarom voor iedereen worden bevorderd.

SDG 5. Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en stel alle vrouwen en meisjes in staat hetzelfde te bereiken

De strijd voor gendergelijkheid is al eeuwenoud, maar nog steeds niet gestreden. Daarom is ook deze doelstelling vandaag de dag van groot belang. Er is nog steeds sprake van veel fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen. Door de huidige pandemie is er zelfs sprake geweest van een toename in huiselijk geweld, dat zich voornamelijk tegen vrouwen heeft gericht. 

SDG 6. Schoon water en sanitair

Verzeker de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, overal ter wereld.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat een groeiend deel van de populatie te maken krijgt met waterschaarste. Dit doel wil ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot schoon water, en water verspilling wordt tegengegaan.

SDG 7. Betaalbare en schone energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen, overal ter wereld.

Duurzame energie is belangrijk. De implementatie van groene energie zorgt ervoor dat meerdere mensen toegang krijgen tot belangrijke faciliteiten als ziekenhuizen, en IT systemen. Op veel plekken ter wereld is de infrastructuur voor traditionele energiebronnen namelijk niet geschikt. Duurzame energie, bijvoorbeeld in de vorm van zonne-energie, kan makkelijker worden opgewekt en vervolgens worden gebruikt om ziekenhuizen en IT faciliteiten van energie te voorzien.

SDG 8. Waardig werk en economische groei

Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, volledige werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen.

Door te zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, kunnen er eerlijke banen worden gecreëerd. Vervolgens kan de levensstandaard worden verbeterd en vindt er economische groei plaats, waar iedereen van kan profiteren.

SDG 9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie.

Door duurzame industrialisatie te combineren met innovatie en infrastructuur, kunnen er nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Door deze nieuwe technieken in te zetten, wordt internationale handel gepromoot en kunnen middelen efficiënt ingezet worden.

SDG 10. Verkleinen van ongelijkheden

Verminder ongelijkheid in en tussen landen

Extreme inkomensongelijkheid is nog steeds een groot probleem in verschillende delen van de wereld. Door ongelijkheden in én tussen landen te verkleinen, krijgen mensen eerlijke en gelijke kansen. 

SDG 11. Duurzame steden en community’s

Maak steden en gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Rondom steden is er veel sprake van luchtvervuiling. Door transport met de fiets of openbaar vervoer te promoten, worden steden duurzamer en haar inwoners gezonder.

SDG 12. Bewuste consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

Door meer gebruik te maken van recycling, zorgen we ervoor dat we niet onnodig grondstoffen verspillen. Door lokale productie in te zetten waar mogelijk en de afstand tussen productie en consumptie te verkleinen, wordt onze consumptie verantwoordelijker. Daarnaast heroverwegen we onze consumptie- en productiepatronen en richten we deze anders in. Zo creëren we een wereld die minder vervuild is. 

SDG 13. Klimaatactie

Onderneem dringend actie om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden.

De uitstoot van broeikasgassen is exponentieel gestegen, en heeft een record bereikt in 2019. Het zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt, weerpatronen veranderen en extreme weersomstandigheden plaatsvinden. Het is daarom van groot belang om actie te ondernemen en zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

SDG 14. Zeeleven

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Gezonde oceanen zijn van groot belang voor onze gezondheid. Daarom wordt met deze doelstelling ingezet op het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen. 

SDG 15. Landleven

Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen. Beheer bossen duurzaam, bestrijdt woestijnvorming en stop landdegradatie. 

Het verlies van biodiversiteit moet worden tegengegaan. Door nieuwe bossen te planten en bestaande natuur goed te beheren, kunnen we ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties toegang hebben tot schone natuur.

SDG 16. Vrede en gerechtigheid 

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, zorg voor toegang tot gerechtigheid voor iedereen en bouw op alle niveaus effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op.

Overal ter wereld vinden conflicten, oorlogen en misstanden plaats. Met het behalen van bovenstaand doel streven we naar universele mensenrechten voor iedereen

SDG 17. Samenwerkingen ten behoeve van de doelen

Versterk de implementatie middelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Bovenstaande doelen kunnen alleen behaald worden door sterke samenwerkingen. Daarom wordt er gestreefd naar het sluiten van partnerschappen die zijn gebaseerd op een gedeelde visie en droom. Wanneer er samenwerkingen ontstaan tussen regeringen, het bedrijfsleven en andere schakels in de maatschappij, wordt er een waardevolle basis gelegd voor duurzame ontwikkelingen. Gedeelde doelen en een gemeenschappelijke visie zijn daarom van onschatbare waarde bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Bij de Social Impact Factory zetten we ons om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen. Meer weten over hoe wij dit doen? Bekijk hier hoe wij maatschappelijke uitdagingen oplossen.

Meer weten over de Sustainable Development Goals? Bezoek de website!

Jongerenprogramma's The Next Generation programma
Wij zijn op zoek naar

De volgende generatie impactmakers