Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs)

De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. Deze moeten een eind maken aan wereldwijde armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Meer over de SDGs

Nieuwe tijden, nieuwe aanpak

In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties het document waarin de 17 Werelddoelen zijn opgenomen, de Sustainable Development Goals (SDGs). De 17 Werelddoelen zijn een routekaart voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030.

de SDGs: opvolgers van de Milleniumdoelen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 in het leven geroepen om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De SDGs zijn de opvolgers van de Millenium Ontwikkelingsdoelen, de Millenium Development Goals (MDGs) uit 2000.

De Milleniumdoelen hebben ervoor gezorgd dat:

 

  • er de helft minder armoede in de wereld is;
  • het percentage kinderen dat basisonderwijs krijgt steeg tot 90 procent;
  • er bijna de helft minder kindersterfte is;
  • een einde kwam aan de opmars van malaria en TBC;
  • 2,3 miljard mensen sinds 2000 toegang kregen tot schoon drinkwater.

 

Echter, sinds 2000 zijn er nieuwe problemen die om een mondiale aanpak vragen. Denk aan groeiende ongelijkheid, de rechten van vrouwen en meisjes, vrede en veiligheid en ook klimaatverandering.

 

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 duurzame ontwikkelingsdoelen met 169 onderliggende targets. Alle lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in het nationaal beleid. De SDGs  gelden in alle landen en voor alle mensen.

 

 

Drukste kruispunt van Nederland belicht met Sustainable Development Goals

In november 2019 heeft het drukste kruispunt van Nederland in het licht van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) gestaan. Tijdens de The Impact Days projecteerden wij in samenwerking met onder andere Light Up Collective, Epson Europe B.V., Gemeente Utrecht, Utrecht4GlobalGoals, SDG Nederland en TivoliVredenburg de Sustainable Development Goals op ons pand aan het Vredenburg 40.

 

Het doel van de lichtshow was om meerbekendheid te creëren over de doelen waar Gemeente Utrecht, SDG House, maatschappelijke instanties en steeds meer lokale ondernemers zich dagelijks voor inspannen.

 

Onze focus op de SDGs

 

Hoewel we alle SDGs belangrijk vinden, focust de Social Impact Factory zich voornamelijk op SDG 17: Partnerships voor de goals.  Daarnaast hebben wij ook veel aandacht voor:

 

De 17 Global Development Goals

Sustainable Development Goal 1

 

SDG 1: Geen armoede

 

Beëindig armoede overal en in al haar vormen. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven.

 

SDG 2: Geen honger

 

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door.

 

SDG 3: Gezondheid en welzijn

 

Goede gezondheid en welzijn voor iedereen. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

 

SDG 4: Iedereen naar school

 

Iedereen naar school! Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

 

SDG 5: Gendergelijkheid

 

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, zowel binnen de politiek, de economie en het openbare leven.

 

SDG 6: Schoon water en sanitair

 

Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid.

 

SDG 7: Schone en betaalbare energie

 

Schone en betaalbare energie. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

 

SDG 8: Eerlijke economische groei

 

Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei en volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

 

SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

 

Bouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en het stimuleren van innovatie.

 

SDG 10: Minder ongelijkheid

 

Gelijke kansen voor iedereen, alle mensen moeten betrokken worden bij de sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

 

SDG 11: Leefbare, duurzame steden

 

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

 

SDG 12: Duurzame productie en consumptie

 

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

 

SDG 13: Klimaatactie

 

Bestrijden van klimaatverandering en de effecten ervan.

 

SDG 14: Leven in het water

 

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

 

SDG 15: Leven op het land

 

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen.

 

SDG 16: Vrede en veiligheid

 

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, want vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom.

 

SDG 17: Samenwerken

 

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

 

Utrecht 4 global goals

 

Het laatste nieuws over initiatieven en evenement in Utrecht bekijken? We houden je graag op de hoogte van organisaties en personen die in Utrecht evenementen organiseren!

 

 

Meer weten over de SDGs?

 

Bezoek dan de officiële website van SDG Nederland. Daar vind je alle  informatie over de 17 Global Development Goals (SDGs).

Jongerenprogramma's The Next Generation programma

De volgende generatie impactmakers